Tak for jeres indsats i 2020!

2020 blev et år, som de færreste havde forestillet sig, og som mange inderligt så frem til at lægge bag sig. Men trods corona bød 2020 også på en succes: Nemlig hvor godt I tog imod den nye ordning med mad- og restaffald. Jeres indsats har overgået vores forventninger, både når det gælder kvalitet og mængder, så en meget stor ros skal lyde herfra!

Vi er tæt på målet

Status er, at vi i november i gennemsnit indsamlede 5,04 kilo madaffald per husstand hver 14. dag. Det betyder, at vi allerede nu er meget tæt på vores mål om at kunne indsamle 5,29 kilo madaffald per husstand, når den nye ordning er kørt ordentlig ind, og alle har vænnet sig til den. Det er flot gjort, at det er gået så hurtigt!

Samtidig har vi siden juni 2020 set en stigning i mængden af genanvendeligt affald og et fald i mængden af restaffald. Det betyder, at vi nu er meget tæt på at nå det nationale affaldsmål om 50 procent genanvendelse i 2022.

Sorteringsvejledning

Print en sorteringsvejledning til ophængning på dit køleskab eller der hvor du sorterer dit affald.

Flere madaffaldsposer

Du kan hente flere grønne madaffaldsposer på genbrugspladsen eller ved Tønder Forsyning i Bredebro. En gang om året deler vi nye poser ud til alle.

Flere madaffaldsposer

Biogas og gødning

Alt det indsamlede madaffald bliver samlet i nogle større containere og kørt til et forbehandlingsanlæg, hvor de grønne poser bliver skåret op, og plasten bliver frasorteret. Plasten bliver efterfølgende sendt til forbrænding, mens madaffaldet bliver blendet til en ensartet masse, som sendes videre til et biogasanlæg. Her bliver madaffaldet blandet med gylle fra landmænd og brugt til produktion af biogas. Blandingen af madaffald og gylle gør nemlig produktionen af biogas mere effektiv.

 

Den grønne biogas bruges for eksempel til opvarmning og transport. Når gassen er udvundet, er der et restprodukt tilbage – en blanding af afgasset gylle og madaffald, som er værdifuldt for landmænd. Den afgassede blanding er nemlig næringsrig og gøder markerne langt mere effektivt end almindelig, ubehandlet gylle.

"Det betyder, at alle dele af madaffaldet nu bliver brugt til bæredygtig opvarmning, transport og gødning til afgrøderne. Det er jo en stor fordel, både miljømæssigt, klimamæssigt og økonomisk, set i forhold til, at vi hidtil ellers blot har kørt det til forbrænding"
- Jørgen Olsen, Affaldschef hos Tønder Forsyning

Det sker der med dit madaffald:

  • Når vi har hentet dit madaffald, kører skraldebilen til vores om­lastestation på Deponiet og tømmer det af i en speciel container.
  • Containeren køres til Holsted, hvor poserne og urenheder sorteres fra, og madaffaldet findeles.
  • Det findelte madaffald, kaldet pulp, sendes til et lokalt biogas­anlæg, hvor det blandes med gylle fra landbruget.
  • Det omdannes til biogas, som renses og sendes ud i naturgas­nettet, hvor det anvendes til opvarmning og brændstof til biler.
  • Restproduktet, det afgassede materiale, afsættes til lokale landmænd som biogødning.
  • Biogasanlæg er glade for madaffald, da det øger udbyttet af biogas.

 

Mindsker plastforbruget

De grønne poser til madaffald har en størrelse, der passer til den mængde madaffald, en typisk familie producerer i løbet af 1-3 dage. Det betyder, at posen når at blive fyldt op, inden madaffaldet begynder at lugte så meget, at alle med lugtesansen i behold ville skille sig af med den.

På den måde undgår vi en masse halvfulde poser i beholderen – og dermed sikrer vi, at der ikke ender en masse ekstra plast i madaffaldet. Plasten kan nemlig ikke genbruges, men bliver sorteret fra og sendt til forbrænding.

Lad det ikke kile sig fast!

Den nye beholder til mad- og restaffald har et meget smalt rum til madaffaldet. Det har den for at sikre, at der er plads nok til restaffaldet. Men det betyder, at du skal være opmærksom på, at madaffaldet ikke kiler sig fast i beholderen, så den ikke kan tømmes. De små, grønne poser til madaffald er lavet, så de passer til rummet og ikke kiler sig fast, men vær opmærksom på følgende:

  • Undgå at overfylde poserne. Kan du nemt binde knude på posen, er den ikke overfyldt.
  • Undgå at presse madaffaldet ned i beholderen.
  • Vælg en mere rummelig beholder-løsning, hvis du ønsker at bruge de større poser til madaffald.