Spring over menu

I er bare så gode!

Vi har gjort status her to år efter, at vi i Tønder Forsyning begyndte at indsamle madaffald, og konklusionen er klokkeklar:

I er virkelig gode til at sortere!

Det var i foråret 2020, midt under den første corona-nedlukning, at vi uddelte den nye mad- og restaffaldsbeholder med det grønne låg. Med den skulle alle i gang med at ændre sorteringsvaner og sortere madaffald og restaffald hver for sig. Vi oplevede, at der blev taget rigtig godt imod ordningen, og allerede et halvt år efter havde vi nået det budget­terede mål. Det var langt over vores forventning.

I holder fast

Og det var ikke bare nyhedens interesse, der gjorde det. Vores nyeste sorteringsanalyse fra efteråret 2021 viser nemlig, at I holder fast i de gode vaner og fortsat sikrer en høj sorteringskvalitet. Faktisk er renheden af det mad­affald, vi får ind, helt oppe på 98,7 procent. Det er meget højt og giver en rigtig god genanvendelse.

Vi sparer 4.763 tons

I 2021 indsamlede vi i alt 2.557 tons madaffald og 6.346 tons rest­affald. I 2019, hvor vi ikke indsamlede madaffald, modtog vi 11.109 tons restaffald. Det betyder, at I har sørget for, at vi nu sparer naturen og klimaet for 4.763 tons restaffald, der ikke længere sendes til forbrænding. Og hvis du undrer dig over, at det er næsten dobbelt så meget som det madaffald, vi samler ind, så er der en forklaring:I samme periode er I nemlig også blevet bedre til at sortere mere genbrug fra.

Det er virkelig godt gået, og vi kan bare sige:
TAK, fordi du sorterer!

Det sker der med dit madaffald:

  • Når vi har hentet dit madaffald, kører skraldebilen til vores om­lastestation på Deponiet og tømmer det af i en speciel container.
  • Containeren køres til Holsted, hvor poserne og urenheder sorteres fra, og madaffaldet findeles.
  • Det findelte madaffald, kaldet pulp, sendes til et lokalt biogas­anlæg, hvor det blandes med gylle fra landbruget.
  • Det omdannes til biogas, som renses og sendes ud i naturgas­nettet, hvor det anvendes til opvarmning og brændstof til biler.
  • Restproduktet, det afgassede materiale, afsættes til lokale landmænd som biogødning.
  • Biogasanlæg er glade for madaffald, da det øger udbyttet af biogas.

 

Sorteringsvejledning

Print en sorteringsvejledning til ophængning på dit køleskab eller der hvor du sorterer dit affald.