Tak for jeres indsats!

Takket været jeres sorteringsindsats, genanvender vi nu mere end halvdelen af husholdningsaffaldet.

Vi har nu nået det første, vigtige landsdækkende delmål for genanvendelse af husholdningsaffald, nemlig at genanvende mere end 50 procent af affaldet fra private husholdninger. Det var netop det mål, vi gik efter at nå ved at indføre sortering af mad- og restaffald, og fordi så mange af jer har taget rigtig godt imod ordningen, er det lykkedes hurtigere, end vi forventede. Så tak for indsatsen!

Vi er langt fremme
Det betyder, at vi i Tønder Forsyning er langt fremme i forhold til de nye, landsdækkende sorteringskrav. Faktisk sorterer vi allerede i dag ni ud af de 10 krævede fraktioner. Vi mangler kun drikkekartoner. Det er dog ikke vores plan at indføre indsamling af drikkekartoner lige foreløbig, da det vil medføre uforholdsmæssigt store udgifter for os – og dermed for jer som kunder.

Årsagen til det er, at det vil kræve nyt udbud af vores kontrakt med modtageanlægget, der aftager vores genbrugsmaterialer. Kontrakten løber til 2023, og det er dyrt at afbryde den. Derfor planlægger vi først at påbegynde husstandsindsamlingen af drikk­kartoner, når kontrakten udløber.

Det sker der med dit madaffald:

  • Når vi har hentet dit madaffald, kører skraldebilen til vores om­lastestation på Deponiet og tømmer det af i en speciel container.
  • Containeren køres til Holsted, hvor poserne og urenheder sorteres fra, og madaffaldet findeles.
  • Det findelte madaffald, kaldet pulp, sendes til et lokalt biogas­anlæg, hvor det blandes med gylle fra landbruget.
  • Det omdannes til biogas, som renses og sendes ud i naturgas­nettet, hvor det anvendes til opvarmning og brændstof til biler.
  • Restproduktet, det afgassede materiale, afsættes til lokale landmænd som biogødning.
  • Biogasanlæg er glade for madaffald, da det øger udbyttet af biogas.

 

Sorteringsvejledning

Print en sorteringsvejledning til ophængning på dit køleskab eller der hvor du sorterer dit affald.