Spring over menu

Naturen svarer altid igen
- Hjælp os med at passe på den

Billede: tak

 

Problemaffald skal altid i den røde miljøkasse

Husk, at problemaffald altid skal i den røde miljøkasse eller på genbrugspladsen.

Vi håndsorterer altid farligt affald og bortskaffer det forsvarligt. Så brug altid den lille røde!

Kun med din hjælp kan vi undgå giftige stoffer i naturen.

 

Vask brugt mademballage

Husk altid at vaske brugt mademballage, inden du smider det til genbrug.

Madrester tiltrækker mug, bakterier og rotter, og vores medarbejdere risikerer at blive rigtigt syge af det. Derfor bliver snavset emballage kørt direkte på forbrændingen.

Kun med din hjælp kan vi genanvende mere.

 

Pap og plast

Husk, at pap og plast skal skilles ad for ikke at ende på forbrændingen.

Vi genanvender både pap og plast, men vores sorteringsanlæg kan ikke skille det ad, hvis det hænger sammen. Og så bliver det kørt til forbrænding.

Kun med din hjælp kan vi holde klimaregnen fra døren.