Spring over menu

Mundbind og håndsprit
- sådan sorterer du korrekt

I løbet af det sidste år har vi fået to nye affaldstyper, som aldrig tidligere har fyldt ret meget i husholdningsaffaldet – nemlig brugte mundbind og tomme flasker fra håndsprit. Og ingen af delene kan desværre genbruges.

  

Mundbind er restaffald

Brugte mundbind kan ikke genbruges. Det gælder både engangsmundbind af papir og stofmundbind. Du skal lægge dine brugte mundbind i en pose, for eksempel din affaldspose, og binde knude på den, inden du lægger den i rummet til restaffald. Brugte mundbind kan nemt flyve op, når beholderen tømmes, og udgør samtidig en smitterisiko for skraldemændene.

Mundbind er restaffald

Håndsprit er farligt affald

Sprit er ekstremt brandbart, og det gælder også håndsprit. Så selv om der kun er små rester tilbage i den tomme flaske fra håndsprit, kan den udgøre en brandfare. Derfor skal du enten lægge flasker fra håndsprit i den røde miljøkasse eller aflevere dem som farligt affald på genbrugspladsen.

Håndsprit er farligt affald