Spring over menu

Tønder Kommunes Klimadag den 20. august 2023

Hvis du ønsker at belaste klimaet mindre, så kan du på denne side få generelle tips til, hvordan man belaster klimaet mindre:

 1. Køb færre ting og af en kvalitet, der holder længere
 2. Spis så vidt muligt vegetarisk
 3. Spis mindre kød og færre mælkeprodukter
 4. Køb lokal mad i sæson, helst økologisk
 5. Kør med cykel, tog og bus - brug bilen så lidt som muligt
 6. Flyv så lidt som muligt
 7. Spar på dit strøm- og varmeforbrug
 8. Spar på vandet og undgå vandspild
 9. Genbrug og sortér genanvendeligt affald
 10. Køb FSC-certificeret træ og træprodukter
 11. Sig nej tak til reklamer
 12. Reparer dine ting når de går i stykker
 13. Drik vand fra hanen, i stedet for (dåse) sodavand
 14. Tænk klimavenligt ved indkøb

Affaldshierarkiet guider vejen til håndtering af affald

affaldspyramiden

Forebyggelse:
Det første stadie og dermed det bedste vi kan gøre, er at vi slet ikke skaber noget affald. Vi skal forebygge, at affaldet overhovedet bliver skabt i første omgang. Vi skal købe færre ting og dermed spare på ressourcerne. Det kan fx være ved at dele haveredskaber eller værktøj med naboerne eller lave reparationsværksteder med nogle venner. Vi skal vælge at købe produkter, der kan holde længe og som let kan repareres. Minimere brugen af emballager.

Genbrug:
Det næstbedste, vi kan gøre, er at få mere direkte genbrug ud af vores produkter, så det samme produkt kan bruges mange gange. Man kan vælge at sælge de ting, møbler eller tøj man ikke kan eller vil bruge mere, eller man kan forære det væk til familiemedlemmer eller til genbrugsbutikker. 
Vi skal også ændre på vores indkøbsvaner og vores forbrug og gå væk fra ’ engangsbrug og smid væk-kultur’ og i stedet går over til produkter, som kan bruges igen og igen. Fx at erstatte papkoppen med et drikkekrus, servietter med stofservietter, undgå brug af engangsservice. 

Genanvendelse:
Efter genbrug kommer genanvendelse. Genanvendelse er, når vi omdanner et produkt til noget nyt, efter produktet er blevet til affald. Derfor skal vi i vores husstande sorterer i 10 forskellige fraktioner. Det er bedre end affaldsforbrænding, men genanvendelse er stadig en ressourcekrævende proces, fordi produkterne skal laves om, og det kræver blandt andet energi. Eksempler på genanvendelse er, glasskår der bliver til nyt glas, et plastlåg bliver til en plasticpose, et stykke tøj laves om til et akustikpanel.
Typisk vil produktet ikke kunne opnå samme kvalitet og form igen, men vil blive til et ringere produkt. Det er det, man kalder downcycling.

Affaldsafbrænding:
På fjerdepladsen kommer afbrænding af affald, som bliver omdannet til energi og/eller varme. 
En stor del af vores affald bliver i dag sorteret som restaffald og ender på et affaldsanlæg, hvor det bliver brændt af. Dvs. at materialerne går tabt, selvom vi får skabt energi eller varme ved afbrænding, er det stadig ikke en god måde at udnytte vores affald på, da de naturressourcer, som affaldet indeholder, går op i røg. Og det er en omkostningsrig affære at erstatte det tabte med nye produkter og at udvinde naturressourcer. Udvinding og forarbejdning af naturressourcer til produktion og forbrug er årsag til cirka 45 procent af de globale CO2 udledninger og cirka 90 procent af det globale tab af biodiversitet. 

Deponi:
Den allermindst gavnlige måde at håndtere affald er deponering - altså affald der bliver nedgravet på et lukket deponi. Dvs. opbevaring af affald, der er særligt farligt eller giftigt, når det brænder.
Fx forurenet jord, pvc-plast eller asbest.

En danskers belastning af CO2

Hver dansker belaster hvert år klimaet med 17 tons CO2 i gennemsnit, viser beregninger fra den grønne tænketank CONCITO.
Lidt over en fjerdedel af CO2-belastningen, nemlig 4,5 tons om året, kommer fra vores forbrug af ting og sager, og det er derfor et godt sted at starte for at skære på vores klimabelastning. Ifølge forskere skal belastningen pr. dansker helt ned på 2-3 tons om året i 2050 for at holde klimaforandringerne for døren.

Vi har alle brug for ting og sager til hjemmet, så vi kan selvfølgelig ikke lade helt være med at købe nyt.
Men ved at købe færre ting, dele og genbruge, kan vi hver især gøre vores lille bidrag for at hjælpe klimaet.

10 forslag til at komme i gang med at forbruge mindre:

 1. Slid dine ting helt ned
  Rigtig mange maskiner og apparater fra hjemmet ender på genbrugspladsen, selvom de stadig fungerer. En tredjedel af kaffemaskinerne, som danskerne har skilt sig af med, virker stadig, og for tv er tallet 58 procent. Ved at slide dine ting helt ned, går der længere tid imellem, at produktionen af en ny kaffemaskine osv. belaster klimaet.
 2. Reparér dine ting
  Ved at reparere dine ting kan du forlænge levetiden. Op mod 80 procent af de elektriske apparater fundet på genbrugspladsen kan genbruges. Måske har du brug for reservedele eller hjælp fra en fagperson. Henvend dig evt. hos forhandleren eller producenten – eller besøg en repair café, hvor du kan få hjælp til reparation.
 3. Skab gode vaner
  Det er let at blive fristet af tilbud i butikken, byggemarkedet eller på nettet. Skab gode vaner, hvor du spørger dig selv, om du virkelig mangler det, du er på vej til at købe.
 4. Køb robuste og holdbare ting
  Undersøg og mærk efter, om produktet virker robust, eller om det modsat virker til at have dele, der kan knække eller bøje let. Du kan også kigge efter anmeldelser af produktet på nettet, så du kan forholde dig til andres erfaringer. Ved at købe robuste og holdbare ting, mindsker du spild, og du kan regne med at købe færre ting på sigt.
 5. Vælg dyrere produkter
  Når du skal købe nye ting og sager, er det en god idé at vælge produkter, der er dyrere, men som til gengæld ofte har en bedre kvalitet. Den billige sofa holder måske ikke lige så mange år, eller den kan måske ikke tåle at blive skilt ad og flyttet. Vi passer bedre på ting, vi har betalt mere for, og en kvalitetssofa er nemmere at sælge til genbrug end en billig og slidt sofa.
 6. Vedligehold og pas på dine ting
  Jo bedre vi passer på vores ting, desto længere holder de. Det belaster klimaet markant mindre at producere den olie eller maling, du bruger til at vedligeholde dit træværk, end hvis du skal udskifte hele bordpladen, plankeværket eller noget tredje.
 7. Kan du nøjes med én – eller måske én til deling?
  Danmark er et af de lande, hvor vi forbruger flere af naturens ressourcer, end kloden kan nå at genskabe på et år. Kan du dele en kummefryser eller en trailer med dine naboer? Hver eneste gang vi undlader at købe noget nyt, sparer vi både på råstoffer, CO2-udledning under produktion samt transport.
 8. Sælg dine ting videre eller køb selv genbrug
  Er dine gamle ting ikke helt nedslidt eller ødelagt, når de bliver erstattet af nyt, så kan du sælge eller give dem videre – det forlænger levetiden og er igen med til at spare på ressourcerne. Du kan også købe dine egne ting som genbrug.
 9. Spar penge – og brug dem på bedre og ikke større forbrug
  Køber vi færre ting, vil vi selvfølgelig spare penge. Brug de sparede penge på generelt at købe bedre kvalitet.
 10. Begynd med de små ting
  Måske kan det virke, som om der skal meget mere til at redde klimaet end at undlade at købe en ny blender. Men det er bedre at gøre lidt end slet ikke noget, og hvis vi først begynder at tænke bæredygtigt et sted så vil vi på sigt gøre det en hver gang.

Klima link - affald:

Med 152 dage tilbage har vi brugt alle Jordens ressourcer for i år:
'Det største problem, vi har lige nu' 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/med-152-dage-tilbage-har-vi-brugt-alle-jordens-ressourcer-i-aar-det-stoerste

Hvert år smider vi 100.000 ton elektronik ud:
Politikere vil gøre op med dansk brug og smid væk-kultur
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/hvert-aar-smider-vi-100000-ton-elektronik-ud-politikere-vil-goere-op-med-dansk

Spiser du efter Madpyramidens anbefalinger,
kan du reducere din belastning på klimaet med op til 25 procent i forhold til en danskers gennemsnitlige kost. Det skyldes, at der er brugt rigtig mange grøntsager og ikke så meget kød. Det har en stor og positiv betydning for klimaet.
https://madpyramiden.dk/klima/gode-raad-til-at-spise-mere-klimavenligt/

10 gode råd: Sådan kommer du i gang med at skære ned på forbruget.
Vores boliger er fyldt med ting og sager, som har kostet CO2 at producere og transportere til først butikkerne og sidenhen til vores hjem. Derfor kan vi bo mere bæredygtigt ved at skære ned på forbruget af ting og sager. Det gælder lige fra møbler, elektronik, byggematerialer, udstyr til boligen og meget mere. 
https://www.bolius.dk/10-gode-raad-saadan-kommer-du-i-gang-med-at-skaere-ned-paa-forbruget-97683

Det affaldsfrie samfund
Affaldshierarkiet guider vejen til håndtering af affald
Du kender sikkert kostpyramiden, men affaldspyramiden er mindst lige så vigtig at kende til.
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/affald/

Det affaldsfrie samfund
Vi smider 845 kg husholdningsaffald ud om året per dansker. Vi skal blive bedre til at genbruge, genanvende og reparere vores produkter, så vi laver langt mindre affald og skåner vores natur og klima.
Affaldshierarkiet guider vejen til håndtering af affald
Du kender sikkert kostpyramiden, men affaldspyramiden er mindst lige så vigtig at kende til.
Affaldspyramiden - eller affaldshierarkiet - viser, hvordan vi skal håndtere vores affald, hvis vi vil skåne planeten mest muligt. Vi skal ikke kun tale sortering og genanvendelse. I stedet skal vi rykke højere op i affaldshierarkiet og tale langt mere om affaldsforebyggelse og genbrug.
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/baeredygtighed/affald/

Klima link - Vand og spildevand

Klimaforandringer påvirker vandets kredsløb
Der forventes mere nedbør i Danmark - især om vinteren. Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive 70% flere og kraftigere skybrud (30-160 %.
https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/grundvand-og-vandforsyning/

Voldsomme skybrud sætter kloaksystemerne under pres
Kommunerne er i fuld gang med den nødvendige klimatilpasning - som også kan involvere grundejerne.
https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/vand/

Løbende toilet koster
Hvis dit toilet kun løber så lidt, at du næsten ikke kan se det, risikerer du at skylle mere end 5.000 kr. ud i afløbet på et år. Og det er langt værre, hvis det tydeligt kan ses og høres.
https://www.bolius.dk/saa-meget-koster-et-toilet-der-loeber-16135

Drikkevand
Når du er tørstig, kan du trygt åbne for vandhanen og drikke vandet. Men brugen af sprøjtegift truer vores rene drikkevand. Derfor er vi nødt til at lægge sprøjtegiftene på hylden.
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/drikkevand/

Vandløb, søer, grundvand og kystvande
Vores natur består af mange vandområder. Vandområdeplanerne bidrager til et godt vandmiljø, så vi fortsat har rent vand, et rigt dyreliv og søer at bade i.
https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/