Spring over menu

Nej tak til affald i genbrugsbeholderen!

Vi har hen over sommeren måttet kassere større mængder genanvendeligt affald, fordi det var forurenet med mad­affald og brugte bleer.

Vores medarbejdere ved sorteringsbåndet, der sorterer papir-pap-plastfolie delen fra genbrugs­beholderen, har fået nogle mindre rare dage, hvor de nu pludselig står med hænderne i madaffald og brugte bleer, som flere steder er endt i genbrugsbeholderen.

Ud over, at det udgør en sygdomsrisiko for vores med­arbejdere, er det også skidt for både din og vores økonomi. Det er dyrt, når vi må sende gode, genanvendelige materialer til forbrænding, fordi de er forurenet med affald. Og det koster også, når medarbejderne skal bruge en masse tid på at rengøre sorteringsbåndet.

Vi holder øje med fejlsortering...

Vores renovatør vil i den kommende tid holde ekstra øje med, om madaffald er blevet fejlsorteret i genbrugsbeholderen. Hvis der ligger madaffald eller bleer i din genbrugs­beholder, bliver den ikke tømt – og du skal selv sørge for at eftersortere ind­holdet, inden den bliver tømt næste gang.

Du kan bestille en ekstra tømning, taksterne ses på hjemmesiden.

Sådan eftersorterer du:
De rene, genanvendelige materialer kan du enten køre på genbrugspladsen eller lægge retur i beholderen.
Mad- og restaffald, herunder bleer, skal du sortere i din beholder til mad- og restaffald.
De genanvendelige materialer, der er blevet forurenet eller ødelagt af mad- eller restaffald, skal du lægge i rummet til restaffald.

 

Mangler du plads i din affaldsbeholder?

Hvis du oplever, at du mangler plads i din beholder til mad- og restaffald, kan du gøre følgende:

  • Pak poserne med dit restaffald godt. Fold eksempelvis brugte bleer godt sammen – så fylder de mindre.
  • Fordel poserne strategisk i beholderen, så der ikke er luft mellem dem.
  • Tøm og skyl altid konservesdåser og kød- og frugtbakker af plast og læg dem i genbrugsbeholderen, så de ikke fylder i restaffaldet.
  • Du kan altid få en større beholder til mad- og restaffald. Se dine muligheder her 
  • Hvis du kun indimellem har for meget affald til din beholder, kan du også købe kontrolmærker. Se hvordan på vores hjemmeside, tonfor.dk under ”Kundeservice”.

OBS: Låget skal altid kunne lukkes helt på din beholder. Den må ikke være overfyldt, når den skal tømmes.

TAK, fordi I sorterer!

Selv om vi oplever problemer med mad- og restaffald i genbrugsbeholderen, sorterer langt størstedelen af jer både godt og korrekt!

Vi oplever også, at vi får større mængder ind via genbrugsbeholderen. Det er godt gået!
 

Læs mere om hvor godt I sorterer