Information om vores IT-angreb

7. januar 2021

Torsdag den 10. december blev Tønder Forsyning udsat for et IT-angreb, der fra den dato og henover julen og nytår har lammet vores IT-systemer. Hovednummeret har fungeret hele tiden, så vores kunder har kunnet ringe til os (undtagen i forbindelse med julelukningen).

I det øjeblik vi blev klar over angrebet, valgte vi at lukke alle vores systemer ned. Efterfølgende blev vores IT-systemer gennemgået med hjælp fra udenlandske eksperter, for at kortlægge angrebet og eventuelle skader. Kortlægningen har været vigtig for at finde beviser for angrebet og for at forebygge et tilsvarende angreb vil kunne ske igen. 

For at sikre Tønder Forsyning mod et tilsvarende angreb i fremtiden, har vi valgt at designe et helt nyt IT-system. Opbygningen af det nye IT-system er foregået sideløbende med kortlægningen af angrebet på det gamle IT- system. 

Det er forventeligt at det tager tid at kortlægge et angreb og at opbygge et helt nyt system. Men den 6. januar blev det nye sat i drift og de forskellige IT-systemer er nu oppe at køre igen, og vi kan nu igen blandt andet sende og modtage mails. 

Der vil stadigvæk være en del arbejde på at få et IT-system op at køre som det gamle system, derfor vil der også stadigvæk være forskellige webserviser der vil drille den næste stykke tid, fx tømmedatoer der ikke kommer frem ved søgning i Appen og på hjemmesiden.

Har du sendt en mail til os i perioden fra den 9. dec. til den 6. jan., og er dit problem ikke løst, så vil vi opfordre dig til at ringe til os på hovednummeret 8843 7500. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige om alle mails er modtaget eller om alle har fået et svar retur at mails ikke kunne leveres.

Er du i tvivl om, hvornår dine affaldsbeholdere skal tømmes, så tjek hvornår din nabo stiller beholderne frem til tømning. Du er også velkommen til at ringe til os og få hjælp. 
Skulle du være heldig at have tømmedatoer i din kalender for 2020, så fortsætter tømningerne af dine affaldsbeholdere med samme tømmedag og tømmerytme ind i 2021.