Spring over menu

Tømning af septiktank

Bundfældningstank- og samletank

Alle ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, er omfattet af Tønder Forsynings tømningsordning. Så har du en ejendom med en hustank som enten er en septik-, bundfældningstank, er du med i tømningsordningen, hvor Tønder Forsyning står for tømning af tankene og bortskaffelse af slammet.

Tømningsordningen

Tømningen foretages af den til tømningsordningen knyttede entreprenør. Læs mere under Spildevand.