Spring over menu

Tømmedatoer 2024

OBS De to genbrugsbeholdere, med okkerfarvet låg og med violet låg, har samme tømmedag, på listen står der Genbrug. Tømningen foregår med to biler, der tømmer hver deres genbrugsbeholder. Indretningen i bilerne passer til beholderne, dvs. bilen der tømmer den okkerfarvede beholder er rumdelt. Bilen der tømmer den violette beholder er ikke rumdelt. 

Tømmedatoer for din adresse

Find datoerne

Brug formularen her til at lave et opslag på en adresse inden for vores forsyningsområde. 

Så kan du se hvornår affaldsbeholderne tømmes.

Oplever du problemer med opslaget så kontakt os.

Listen over dine tømmedatoer kan du printe ved at 'højre klikke' på listen og vælg 'udskriv'.