Spring over menu

Transportører og vognmænd

Proceduren skal følges hver gang der køres affald til deponi 

OBS fra 20. april 2023 skal affaldsdeklarationen udfyldes via Deponiets kundeportal

Før aflevering af affald, der skal deponeres hos Tønder Deponi, skal der udfyldes en affaldsdeklaration via Deponiets kundeportal. For at få brugernavn og adgangskode til kundeportalen skal virksomheden være registreret hos Tønder Deponi.
 

  1. Affaldsproducenten udfylder en 'Affaldsdeklaration' via Deponiets kundeportal.
     
  2. Deponiet sender efterfølgende en mail med Accept af affaldsdeklarationen tilbage til affaldsproducenten, hvis affaldet må modtages.
     
  3. Samtidig sendes en mail med en kørselsseddel-vejesag med 4-cifret kode. Denne kode, er den vejesag der hører til Affaldsdeklarationen og skal bruges af chaufføren ved indvejningen på deponiet. Koden skal tastes manuelt.
Billede: Deponi

Nye kunder til Tønder Deponi

Nye kunder/virksomheder, der ikke er registreret ved Tønder Deponi, skal udfylde skemaet og efterfølgende sende det til Tønder Deponi på mail: dep@tonfor.dk

Kun registrerede transportører

Husk det er kun registrerede transportører der kan benytte Omlastestationen og Deponiet.

Deponi takster

Takster for deponi

Brændbart - aflevering

Modtageregler for Forbrændingsegnet affald 
på Omlastestationen, Tønder Deponi
Til producenter og transportører af
forbrændingsegnet affald.

Opdateret 01.02.2021

Eternit - aflevering

Bortskaffelse af eternit hvis du er 
privat person, håndværker og/eller transportør

Opdateret 21.12.2023