Transportører og vognmænd

Proceduren skal følges hver gang der køres affald til deponi

Inden vognmanden kører affaldet til Deponiet, skal affaldsproducenten have modtaget en accept fra deponiet, at de må modtage affaldet. Denne accept skal medbringes af vognmanden.

  1. Affaldsproducenten udfylder en 'Grundlæggende karakterisering', og sender til Deponiet.
  2. Deponiet sender efterfølgende en Deklaration/accept tilbage til affaldsproducenten, hvis affaldet må modtages.
  3. Vognmanden medbringer Deklarationen/Deponiets accept ved aflevering af affaldet.
Billede: Deponi

Kun registrerede transportører

Husk det er kun registrerede transportører der kan benytte Omlastestationen og Deponiet.

Deponi takster

Takster for deponi