Spring over menu

Omlastestationen

Affald til forbrænding

Omlastestationen er placeret på Tønder Deponi til modtagelse af affald til forbrænding, dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Efterfølgende bliver det forbrændingsegnede affald omlæsset i meget store containere og kørt til et forbrændingsanlæg. Omlastestationen er etableret, fordi der ikke er et forbrændingsanlæg i Tønder Kommune.

 

Adresse:

Omlastestationen v. Tønder Deponi
Nyhedevej 1
6280 Højer

Åbningstider: 

Mandag til torsdag 

kl. 7.00 - 15.00
Fredag  kl. 7.00 - 13.30

Kun registrerede transportører

Husk det er kun registrerede transportører der kan benytte Omlastestationen og Deponiet.

Brændbart - aflevering

Modtageregler for Forbrændingsegnet affald på Omlastestationen.
Til producenter og transportører af forbrændingsegnet affald.

Opdateret 01.02.2021