Spring over menu

Affaldsdeklaration

via Deponiets kundeportal

Affaldsdeklaration skal udfyldes via Deponiets kundeportal, og indsendes senest 1 uge før, affaldet skal modtages på Deponiet. 

For at få adgang til Deponiets kundeportal, skal du bruge dit brugernavn og adgangskode.

Når du udfylder affaldsdeklarationen, skal du udfylde alle felter markeret med en stjerne. 

Der vil på affaldsdeklarationen under EAK-koder kun være mulig at vælge én kode. Vælg her den EAK-kode, der er mest af i læsset, og indsæt resterende EAK-koder under kommentar. Hvis EAK-koden ikke findes på listen i skemaet, kan du finde den på positivlisten. Du skriver koden under kommentar. 

Brugernavn og adgangskode

For at få brugernavn og adgangskode til kundeportalen skal virksomheden være registreret hos Tønder Deponi.

Virksomheder der ikke er registreret, skal udfylde dette skema og send det til Tønder Deponi på mail  dep@tonfor.dk 

Hvis dit brugernavn eller adgangskode er bortkommet kontakt dep@tonfor.dk for at få det oplyst.

Er affaldet anmeldt via Bygningsaffald.dk

Hvis affaldet er anmeldt via Bygningsaffald.dk modtager du derfra et 5-cifret nummer, dette nummer skal du indskrive i Affaldsdeklarationen under ’’Byggeaffaldsreference’’


Billedklip fra portalen

Affaldsdeklarationen som pdf

Har du ikke mulighed for at benytte Deponiets Kundeportal til udfyldelse af Affaldsdeklarationen, så udfyld dette skema, og send det til: 

Adresse: Tønder deponi A/S
Nyhedevej 1, 6280 Højer
Mail:

dep@tonfor.dk