Affaldsdeklaration

Også kaldet "Grundlæggende karakterisering"

Det 'grundlæggende karakterisering's skema skal indsendes senest 1 uge før affaldet skal modtages på deponiet. Affaldsproducenten skal have modtaget Deklarationen/accepten fra deponiet forud for vognmandens afhentning.

Skemaet der skal udfyldes af affaldsproducenten:

Skemaet skal sendes til

Adresse: Tønder deponi A/S
Nyhedevej 1
6280 Højer
Mail:

dep@tonfor.dk

Husk at følg proceduren beskrevet her.