Spring over menu

Håndværksvirksomheder mm.

Som håndværksvirksomhed eller lignende kan man benytte genbrugspladserne og registreringen sker automatisk via Pay-By-Plate systemet. Man kan også tilmede sig Farligt Affaldsordningen.

Aflevering af affald på en genbrugsplads - erhvervsordninger 

Din nummerplade betaler for erhvervsaffaldet

Når du kører ind på genbrugspladsen i din erhvervsbil, registrerer Pay By Plate-systemet automatisk din nummerplade. Faktureringen sker månedsvis. Ordningen har været gældende siden 1. juni 2022 

Alle papegøje- og gule nummerplader bliver automatisk registreret ved indkørslen til genbrugspladsen. Er køretøjet ejet af en CVR-registreret virksomhed, modtager virksomheden efterfølgende automatisk en faktura for aflevering af erhvervsaffaldet.

Eternit - aflevering

Bortskaffelse af eternit hvis du er 
privat person, håndværker og/eller transportør

Opdateret 12.12.2023

Håndværkere og eternit

Private og erhvervsvirksomheder må kun aflevere 5 eternitplader pr. dag.

Hvis du som håndværker skal i gang med at nedtage et helt eternittag – så skal pladerne bortskaffes direkte til Tønder Deponi i nogle special konstruerede Big-bags - Tønder Forsynings egne Big-bags. De antal Big-bags du skal bruge, kan du købe ved administrationen i Bredebro, pris pr. stk. 84,00 kr. ekskl. moms.

Som håndværker kan du ikke selv køre dem til Tønder Deponi som er modtageanlægget. Transporten skal foregå via en godkendt transportør med en bil med kran, der kan løfte de fyldte Big-bags op på ladet og efterfølgende af bilen på Deponiet.

Billede: Eternitplader

Tilmelding til ordningen for Farligt affald

Kun nye kunder skal tilmeldes.

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsskema og sende det til os eller ved at sende en mail med de samme oplysninger som i pdf-skemaet til mail: infoaffald@tonfor.dk

Sendes skema per brev er adressen:

Tønder Forsyning A/S 
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder