Håndværksvirksomheder mm.

Som håndværksvirksomhed eller lignende kan man melde sig til den Røde eller Grønne genbrugspladsordning. Man kan også tilmede sig Farligt Affaldsordningen.

Den Røde Genbrugspladsordning

Den røde genbrugspladsordning er til de håndværker- og anlægsgartnervirksomheder med branchekoder der er med på Bilag 5 i Affaldsbekendtgørelsen over Håndværkere og anlægsgartnere.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et rødt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen.

Der kan afleveres alle de affaldstyper, som der er opstillet containere til på genbrugspladsen. Fx: pap, papir, plast, stort og småt brændbart affald, deponeringsegnet affald og elektronik affald.

Den Grønne Genbrugspladsordning

Alle virksomhedstyper kan tilmeldes den Grønne ordning. Med denne ordning kan der kun afleveres genanvendeligt papir og genanvendeligt emballage pap og rent plastfolie, og elektronik affald.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et grønt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen. 

Farligt Affald Ordning

Ordningen for Farligt affald er en særskilt ordning, der kan tilmeldes med en af genbrugspladsordningerne eller man kan vælge kun at tilmelde virksomheden med farligt affald. Tilmeldingen til ordningen for farligt affald gælder for virksomhed på P-nummer, og der kan samlet max afleveres 200 kg. pr. år. Efter tilmelding modtages der en rød brik, der skal medbringes ved aflevering af farligt affald.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes til kørsel på genbrugspladsen, dette gælder også for traktorer. 

Tilmelding

Du behøver ikke at tilmelde dig igen, hvis du har været tilmeldt erhvervsordningen i 2021, der afregnes pr. gang genbrugspladsen benyttes.

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsskema og sende det til os eller ved at sende en mail med de samme oplysninger som i pdf-skemaet. Sendes skema per brev er adressen:

Tønder Forsyning A/S 
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

Håndværkere og eternit

Private og erhvervsvirksomheder må kun aflevere 5 eternitplader pr. dag.

Hvis du som håndværker skal i gang med at nedtage et helt eternittag – så skal pladerne bortskaffes direkte til Tønder Deponi i nogle special konstruerede Big-bags - Tønder Forsynings egne Big-bags. De antal Big-bags du skal bruge, kan du få udleveret på genbrugspladsen eller på Tønder Deponi og er uden beregning.

Som håndværker kan du ikke selv køre dem til Tønder Deponi som er modtageanlægget. Transporten skal foregå via en godkendt transportør med en bil med kran, der kan løfte de fyldte Big-bags op på ladet og efterfølgende af bilen på Deponiet.

Billede: Eternitplader

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder