Takster erhverv

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Deponi takster 2019

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2019      2018     
Affald til deponi * 525,00 kr. 465,00 kr.
Eternit i Tønder Forsynings Big-bags * 625,00 kr. 565,00 kr.
Landbrugsplast * 100,00 kr. 82,00 kr.
Behandlingspris jord (lettere forurenet) 75,00 kr. 55,00 kr.
Behandlingspris jord (afdækningsjord) 55,00 kr. 55,00 kr.

Mindste pris for aflevering af affald*

gælder ikke landbrugsplast
160,00 kr. 153,00 kr.

Mellem deponi/affald til forbrænding

 720,00 kr.  705,00 kr.

* pålægges statsafgift på deponering 475 kr. pr. tons.

Forbrændings takster 2019

Samtlige priser er tons priser ekskl. afgift og moms.

  2019      2018     
Dagrenovation og dagrenovationslignende affald 720,00 kr. 705,00 kr.
Forbrændingsegnet affald 720,00 kr. 705,00 kr.

Statsafgiften pr. tons 475,00 kr.

Takster erhvervsordning 2019

Priser ex. moms:

Rød ordning Håndværkere og anlægsgartnere pr. besøg 250 kr.
Gul ordning Øvrige erhverv pr. besøg 250 kr.
Grøn ordning Kun aflevering af genanvendeligt papir, pap og plast pr. besøg 0 kr.
Blå ordning Viceværter pr. besøg 0 kr.
Farligt affald Afregnes pr. virksomhed på P- nummer pr. år 806 kr.
Glemt kort og/eller brik*   56 kr.
Depositum pr. brik/kort**   100 kr.

* Ved brug af genbrugspladsen skal kort og eller brik medbringes.
** For hver brik/kort der ønskes, skal der betales et depositum på 100 kr. ex moms pr. stk.