Spring over menu

Takster erhverv 2024

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Deponi takster

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2024     
Affald til deponi *  904,00 kr.
Eternit i Tønder Forsynings Big-bags * 954,00 kr.
Landbrugsplast  700,00 kr.
Behandlingspris jord (lettere forurenet) 150,00 kr.
Behandlingspris jord (afdækningsjord) 85,00 kr.

Mindste pris for aflevering af affald*

gælder ikke landbrugsplast
260,00 kr.

Mellem deponi/affald til forbrænding

1.095,00 kr.
KOD affald (madaffald) 676,00 kr.

* pålægges statsafgift på deponering 475 kr. pr. tons.

Forbrændings takster

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2024     
Dagrenovation og dagrenovationslignende affald 1.095,00 kr.
Forbrændingsegnet affald 1.095,00 kr.

 

Takster erhvervsordning 2024

 

Priser ekskl. moms:
    

  
Pay By Plate pr. besøg på en genbrugsplads pr. besøg. 309,00 kr.
Farligt affaldsordning, afregnes pr. P-nummer (max 200 kg/år) pr. år. 1.026,00 kr.