Spring over menu

Takster erhverv 2023

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Deponi takster

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2022       2023     
Affald til deponi * 700,00 kr.  904,00 kr.
Eternit i Tønder Forsynings Big-bags * 800,00 kr. 954,00 kr.
Landbrugsplast  625,00 kr. 650,00 kr.
Behandlingspris jord (lettere forurenet) 110,00 kr. 125,00 kr.
Behandlingspris jord (afdækningsjord) 65,00 kr. 80,00 kr.

Mindste pris for aflevering af affald*

gælder ikke landbrugsplast
170,00 kr. 250,00 kr.

Mellem deponi/affald til forbrænding

 802,00 kr. 1.095,00 kr.
KOD affald (madaffald) 485,00 kr. 676,00 kr.

* pålægges statsafgift på deponering 475 kr. pr. tons.

Forbrændings takster

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2022      2023     
Dagrenovation og dagrenovationslignende affald 802,00 kr. 1.095,00 kr.
Forbrændingsegnet affald 802,00 kr. 1.095,00 kr.

 

Takster erhvervsordning 2023

 

Priser ekskl. moms:
    

  
Pay By Plate pr. besøg på en genbrugsplads pr. besøg. 340,40 kr.
Farligt affaldsordning, afregnes pr. P-nummer (max 200 kg/år) pr. år. 1.026,00 kr.