Takster erhverv 2021

Takstbladet er opdateret 2. februar 2021, pga. at fra 1.februar 2021 er vandafgiften til staten steget med 0,19 kr./m3.

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Deponi takster

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2020      2021      
Affald til deponi * 550,00 kr. 650,00 kr.
Eternit i Tønder Forsynings Big-bags * 640,00 kr. 750,00 kr.
Landbrugsplast * 102,00 kr. 350,00 kr.
Behandlingspris jord (lettere forurenet) 76,00 kr. 100,00 kr.
Behandlingspris jord (afdækningsjord) 56,00 kr. 60,00 kr.

Mindste pris for aflevering af affald*

gælder ikke landbrugsplast
163,00 kr. 165,00 kr.

Mellem deponi/affald til forbrænding

 734,00 kr.  786,00 kr.
KOD affald (madaffald) -         475,00 kr.

* pålægges statsafgift på deponering 475 kr. pr. tons.

Forbrændings takster

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2020      2021     
Dagrenovation og dagrenovationslignende affald 734,00 kr. 786,00 kr.
Forbrændingsegnet affald 734,00 kr. 786,00 kr.

 

Takster erhvervsordning 2021

Priser ex. moms:

Rød ordning Håndværkere og anlægsgartnere pr. besøg 290 kr.
Gul ordning Øvrige erhverv pr. besøg 290 kr.
Grøn ordning Kun aflevering af genanvendeligt papir, pap og plast pr. besøg 0 kr.
Blå ordning Viceværter pr. besøg 0 kr.
Farligt affald Afregnes pr. virksomhed på P- nummer pr. år 838 kr.
Glemt kort og/eller brik*   58 kr.
Depositum pr. brik/kort**   100 kr.

* Ved brug af genbrugspladsen skal kort og eller brik medbringes.
** For hver brik/kort der ønskes, skal der betales et depositum på 100 kr. ex moms pr. stk.