Takster erhverv 2022

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Deponi takster

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2021       2022     
Affald til deponi * 650,00 kr.  700,00 kr.
Eternit i Tønder Forsynings Big-bags * 750,00 kr. 800,00 kr.
Landbrugsplast * 350,00 kr. 625,00 kr.
Behandlingspris jord (lettere forurenet) 100,00 kr. 110,00 kr.
Behandlingspris jord (afdækningsjord) 60,00 kr. 65,00 kr.

Mindste pris for aflevering af affald*

gælder ikke landbrugsplast
165,00 kr. 170,00 kr.

Mellem deponi/affald til forbrænding

 786,00 kr. 802,00 kr.
KOD affald (madaffald) 475,00 kr. 485,00 kr.

* pålægges statsafgift på deponering 475 kr. pr. tons.

Forbrændings takster

Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.

  2021      2022     
Dagrenovation og dagrenovationslignende affald 786,00 kr. 802,00 kr.
Forbrændingsegnet affald 786,00 kr. 802,00 kr.

 

Takster erhvervsordning 2022

Priser ex. moms:

Rød ordning Håndværkere og anlægsgartnere pr. besøg 296 kr.
Gul ordning Øvrige erhverv pr. besøg 296 kr.
Grøn ordning Kun aflevering af genanvendeligt papir, pap og plast pr. besøg 0 kr.
Blå ordning Viceværter pr. besøg 0 kr.
Farligt affald Afregnes pr. virksomhed på P- nummer pr. år 855 kr.
Glemt kort og/eller brik*   59 kr.
Depositum pr. brik/kort**   100 kr.

* Ved brug af genbrugspladsen skal kort og eller brik medbringes.
** For hver brik/kort der ønskes, skal der betales et depositum på 100 kr. ex moms pr. stk.