Pay By Plate

Din nummerplade betaler for erhvervsaffaldet

Ny ordning gældende fra 1. juni 2022

Når du fremover kører ind på genbrugspladsen i din erhvervsbil, registrerer Pay By Plate-systemet automatisk din nummerplade. Faktureringen sker månedsvis.

Alle papegøje- og gule nummerplader bliver automatisk registreret ved indkørslen til genbrugspladsen. Er køretøjet ejet af en CVR-registreret virksomhed, modtager virksomheden efterfølgende automatisk en faktura for aflevering af erhvervsaffaldet.

Er du på genbrugspladsen for at aflevere privat affald, skal du derfor altid kontakte vores personale. Ellers bliver din virksomhed faktureret for et besøg.

OBS Ordningen gælder kun erhvervsbiler. Er din bil registreret til Privatperson hos Motorstyrelsen, vil der ikke ske en fakturering for besøget på genbrugspladsen.

bil med gulplade

Registreringen sker ved indkørsel til en genbrugsplads, hvor nummerpladen bliver læst.

Når du kører ind på genbrugspladsen i din erhvervsbil, registrerer Pay By Plate-systemet automatisk din nummerplade. Hvis ikke du foretager dig yderligere, bliver der herefter sendt en faktura til den virksomhed, der ifølge CVR-registret står som ejer af køretøjet.

Faktureringen sker månedsvis.

Hvis du vil aflevere privat affald

Fordi registreringen og den efterfølgende fakturering sker automatisk, skal du fremover altid kontakte vores personale på genbrugspladsen, hvis du vil aflevere privat affald og kører i et køretøj med papegøje- eller gule nummerplader. Så kan vi annullere faktureringen. 

OBS: Har dit køretøj gule nummerplader og kun er registreret til erhvervskørsel, skal du desuden fremvise et dagsbevis fra Skat:

Du kan fortsat aflevere affald på Grøn og Blå ordning og Farligt affald

Sådan afleverer du:

 

Kræver tilmelding 

Kontakt altid personalet, når du skal aflevere Farligt affald for registrering og for at få annulleret den automatiske faktura ved besøget.

Tilmeldingen til ordningen for farligt affald gælder for virksomhed på P-nummer, og der kan samlet max afleveres 200 kg. pr. år. Afregningen er et engangsbeløb på 855 kr. ekskl. moms (prisen i 2022)

Tilmelding skal ske til denne ordning, se skema længere nede på siden.

Kræver ingen tilmelding

Kontakt altid personalet, når du kun skal aflevere WEEE-affald for at få annuleret den automatiske faktura ved besøget.

WEEE-affald er fx:

1) Bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Kræver ingen tilmelding, kun at du retter henvendelse til personalet ved ankomst, ellers sker der en automatisk fakturering.

Kræver ingen tilmelding

Kontakt altid personalet når du kun vil aflevere på Grøn ordning for at få annulleret den automatiske faktura.

Har du kun rent papir, emballage pap og rent plastfolie med på genbrugspladsen, kan det afleveres uden beregning.

Kræver ingen tilmelding, kun at du retter henvendelse til personalet ved ankomst, ellers sker der en automatisk fakturering.

Kræver ingen tilmelding

Kontakt altid personalet når du kun vil aflevere på Blå ordning for at få annulleret den automatiske faktura.

Den blå ordning er til viceværter fra boligselskaber, plejehjem og virksomheder med branchekoderne 68.20.10, 68.20.30 og 68.20.20, 68.32.10 og 87.10.10.

Kræver ingen tilmelding, kun at du retter henvendelse til personalet ved ankomst, ellers sker der en automatisk fakturering.

 

Hvilken farve har din nummerplade?

Her er, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du afleverer erhvervsaffald med Pay-By-Plate:

Hvis du kører i et køretøj med gul nummerplade, bliver dit besøg på genbrugspladsen altid registreret, og din virksomhed modtager efterfølgende en faktura. Sådan gør du: 

 1. Hvis du ikke gør noget så sker registrering og fakturering på 296 kr. ekskl. moms helt automatisk.
   
 2. Hvis du medbringer Farligt affald, Elektronik affald eller kun benytter Grøn ordning med (rent pap, papir, plastfolie) eller den Blå ordning, skal du altid kontakte vores personale.
   
 3. Hvis du vil aflevere privat affald i din bil på gule plader, skal du kontakte vores personale og fremvise et dagsbevis fra Skat. Du kan læse mere på Skat’s hjemmeside  

Hvis du kører i et køretøj med papegøjeplade, bliver dit besøg på genbrugspladsen altid registreret, og din virksomhed modtager efterfølgende en faktura. Sådan gør du:

 1. Hvis du kun medbringer erhvervsaffald, behøver du ikke foretage dig noget – dit besøg bliver automatisk registreret, og du modtager efterfølgende en faktura på 296 kr. ekskl. moms.
   
 2. Hvis du medbringer Farligt affald, Elektronik affald eller kun benytter Grøn ordning med (rent pap, papir, plastfolie) eller benytter den Blå ordning, skal du altid kontakte vores personale.
   
 3. Hvis du kun medbringer privat affald, skal du kontakte vores personale. De sørger for, at faktureringen for dit besøg bliver annulleret. 

Fri bil på hvide plader

Hvis din virksomhed har stillet fri bil med hvide nummerplader til rådighed for dig, bliver du ikke registreret eller faktureret for dit besøg. Hvis du kommer med erhvervsaffald, skal du derfor kontakte vores personale.

Nederst på siden er der lavet en FAQ liste, der gerne skal besvare de fleste spørgsmål om ordningen. Har du et spørgsmål, der ikke er med på listen så kontakt os på mail: infoaffald@tonfor.dk

Tilmelding til ordningen for Farligt affald

Kun nye kunder skal tilmeldes.

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsskema og sende det til os eller ved at sende en mail med de samme oplysninger som i pdf-skemaet til mail: infoaffald@tonfor.dk

Sendes skema per brev er adressen:

Tønder Forsyning A/S 
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder

Spørgsmål vedr. Pay By Plate

Hvordan bliver virksomheden faktureret?

Registrering af dit besøg sker automatisk med nummerpladegenkendelse, hver gang du kører ind på genbrugspladsen i et køretøj, der er tilknyttet et CVR-nummer.
Virksomheden modtager en opkrævning fra Tønder Forsyning månedsvis.

 

Hvornår bliver virksomheden faktureret for besøget?

Din virksomhed bliver en gang om måneden faktureret for besøgene på genbrugspladserne.
Det fremgår af opkrævningerne, hvornår besøgene har fundet sted, og hvilken bil/nummerplade der har besøgt genbrugspladsen.

 

Hvilke genbrugspladser er med i ordningen?

Fra 1. juni 2022 er alle vores genbrugspladser udstyret med nummergenkendelsessystemet Pay By Plate, og erhvervsbiler bliver herefter automatisk registreret ved indkørslen til genbrugspladsen.

 

Kan jeg benytte Pay By Plate med 24-7 ordningen?

Ja, du kan også benyttet Pay By Plate, når du er tilmeldt 24-7 ordningen og besøger genbrugspladsen uden for den bemandede åbningstid. Din nummerplade bliver registreret, når du kører ind på genbrugspladsen, og din virksomhed bliver herefter automatisk faktureret 296 kr. for besøget.

Farligt affald kan kun afleveres når genbrugspladsen er bemandet i den normale åbningstid.

Grøn ordning (rent Pap, Papir og Plastfolie) kan kun afleveres uden beregning i den normale åbningstid. Kommer du med affald uden for den bemandede åbningstid, vil man automatisk blive faktureret for besøget.

Hvis du ønsker at benytte 24-7 ordningen til aflevering af privat affald i et køretøj med gule eller papegøjeplader, så skal du inden 48 timer efter kontakte os på mail: Infoaffald@tonfor.dk
Husk at vedhæfte dagsbevis fra Skat, hvis dit køretøj har gule plader. 

Hvad hvis jeg besøger genbrugspladsen flere gange på samme dag?

Din nummerplade bliver registreret hver gang, du kører ind på genbrugspladsen – så hvis du kommer flere gange i løbet af en dag, betaler du hver gang.
Derfor kan det betale sig at fylde bilen op, inden du kører ind på genbrugspladsen.

 

Hvor meget kan jeg aflevere for 296 kr.?

Betalingen på 296 kr. ekskl. moms pr. besøg dækker det affald, du kan medbringe i et køretøj med en egenvægt på under 3.500 kg. + evt. trailer.
Med Pay-By-Plate kan du aflevere alle typer genanvendelige materialer, materialer til direkte genbrug, småt og stort brændbart, elektronik og materialer til deponi.

Vil du aflevere farligt affald, så bliver du opkrævet et ekstra gebyr på 855 kr. ekskl. moms pr. kalenderår og kan aflevere op til 200 kg farligt affald. Ordningen kræver tilmelding.

 

Hvor meget kan jeg aflevere for 296 kr., hvis jeg har en trailer?

Hvis du kører i et køretøj med en egenvægt under 3.500 kg, må du gerne have en trailer på. For betalingen på 296 kr. ekskl. moms kan du aflevere lige så meget affald, som du lovligt kan have i både køretøj og trailer.

 

Hvad gør jeg når jeg vil aflevere ting til genbrugsbutikken eller genbrugs-byggemarked?

Hvis du kun har ting, du vil aflevere til vores genbrugsbutik eller genbrugs-byggemarked, skal du tage kontakt til vores personale ved ankomst. De sørger for, at faktureringen for dit besøg bliver annulleret. 
Det er dog personalet på genbrugspladsen, der kan vurdere om tingene du vil aflevere, er salgbare. Hvis ikke bliver din virksomhed faktureret for et besøg.

 

Hvad gør jeg når jeg vil aflevere WEEE-affald?

Hvis du kun vil aflevere WEEE-affald som ex. småt elektronik, hårde hvidevarer eller batterier, skal du tage kontakt til vores personale ved ankomst. De sørger for, at faktureringen for dit besøg bliver annulleret. 
Det er personalet på genbrugspladsen, der kan vurdere om tingene, du afleverer er WEEE-affald. Ellers bliver din virksomhed faktureret for et besøg.

 

Kan jeg aflevere privat affald i en bil med gule nummerplader?

Ja, du kan aflevere privat affald, selvom dit køretøj har gule plader – men det kræver, at du kontakter vores personale, når du ankommer til genbrugspladsen, og at du fremviser et dagsbevis fra Skat. Du kan læse mere på Skat’s hjemmeside.

Personalet sørger for, at den automatiske fakturering for dit besøg bliver annulleret.

 

Kan et erhvervskøretøj blive permanent fritaget for at betale gebyr?

Nej. Hvis din virksomhed står som ejer af dit køretøj, skal du altid kontakte en medarbejder, hvis du skal have faktureringen annuleret.

Har du flere spørgsmål til erhvervsaffald?

Hvis du har flere spørgsmål til Pay By Plate eller andre emner vedr. erhvervsaffald, kan du kontakte os på mail: Infoaffald@tonfor.dk

Genbrugspladser

Der kan ikke afleveres dagrenovation eller andet let fordærveligt affald samt klinisk risikoaffald. Der kan heller ikke afleveres landbrugsfolie/afdækningsplast. Affaldstyper som private brugere af genbrugspladsen ikke kan aflevere kan afvises. Større mængder af en affaldstype, kan ligeledes afvises, hvis mængdebegrænsningen også gælder for de private, fx eternit.

Der er 5 genbrugspladser, læs mere: