Spring over menu

Husholdningslignende affald

Erhvervsvirksomheder har fra årsskiftet pligt til at sortere husholdningslignende affald i de samme 10 affaldstyper, som de private husholdninger. Som et tilbud til virksomhederne kan de fra 1. januar 2023 tilmelde sig Tønder Forsynings indsamlingsordning for dagrenovation og genbrugsindsamling på samme vilkår, som de private husholdninger. Tilbuddet er gældende for de virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en enkelt husholdning. Taksterne for virksomhederne kan ses i Takstladet for erhverv.

Samme sortering som de private husholdninger

De 10 affaldstyper, som virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i, er de samme som de private husholdninger skal sortere: 

Madaffald, Papir, Pap, Glas, Metal, Plast, Madkartoner & drikkekartoner, Farligt affald, Tekstilaffald og Restaffald.

affald

OBS: frem til den nye genbrugsbeholder bliver uddelt til de private husholdninger, er det den nuværende indsamlingsløsning, der kan tilbydes virksomhederne. Dvs. en løsning hvor ikke alle 10 affaldstyper er med. Hen over foråret bliver den nuværende genbrugsbeholder ændret til 2 genbrugsbeholdere ved de private husholdninger. De virksomheder, der er tilmeldt, vil samtidig med de private husstande få genbrugsbeholderen/beholderne ændret til den nye genbrugsindsamling. 

Følgende er gældende for husholdningsindsamlingen

  • Indsamling af mad- og restaffald, med 14 dags tømmeinterval.
  • Indsamling af genanvendeligt affald, med tømmeinterval hver 4. uge.

Disse affaldstyper kan du få afhentet på din virksomhed fra 1. januar: Madaffald, Papir, Pap, Glas, Metal, Plast, Tekstilaffald og Restaffald. Fra foråret 2023 afhenter vi også Madkartoner & drikkekartoner. 

Taksterne for indsamlingen kan ses side 4+5 i Takstbladet for erhverv

Farligt affald er ikke en del af indsamlingsordningen for erhverv. Farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne, men kræver en tilmelding, læs mere om Farligt affald 

Eller benydt en godkendt indsamler i Affaldsregistret

Frivillig ordning

Det er frivilligt for erhverv, om man vil benytte Tønder Forsynings indsamlingsordning. 
De virksomheder, der ikke kan eller ikke ønsker at tilmelde sig, skal finde en godkendt, privat aktør til indsamlingen af deres affald. Alle godkendte indsamlere kan findes i Affaldsregistret