Spring over menu

Husholdningslignende affald

Erhvervsvirksomheder har fra 1. januar 2023, pligt til at sortere husholdningslignende affald i de samme 10 affaldstyper, som de private husholdninger. Som et tilbud til virksomhederne kan de tilmelde sig Tønder Forsynings indsamlingsordning for dagrenovation og genbrugsindsamling på samme vilkår, som de private husholdninger. Tilbuddet er gældende for de virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en enkelt husholdning. Taksterne for virksomhederne kan ses i Takstladet for erhverv.

Samme sortering som de private husholdninger

De 10 affaldstyper, som virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i, er de samme som de private husholdninger skal sortere: 

Madaffald, Papir, Pap, Glas, Metal, Plast, Madkartoner & drikkekartoner, Farligt affald, Tekstilaffald og Restaffald.

affald

Følgende er gældende for husholdningsindsamlingen

  • Indsamling af mad- og restaffald, med 14 dags tømmeinterval, og restaffald ugentligt.
  • Indsamling af genanvendeligt affald, med tømmeinterval hver 4. uge.

Disse affaldstyper kan du få afhentet på din virksomhed: Madaffald, Papir, Pap, Glas, Metal, Plast, Madkartoner & drikkekartoner. Tekstilaffald og Restaffald. 

Taksterne for indsamlingen kan ses side 4+5 i Takstbladet for erhverv 2024

Farligt affald er ikke en del af indsamlingsordningen for erhverv. Farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne, men kræver en tilmelding, læs mere om Farligt affald 

Eller benyt en godkendt indsamler i Affaldsregistret

Beholderløsninger, virksomheder kan vælges

Der er følgende beholdervalgmuligheder gældende for virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en enkelt husholdning.

Mad- og restaffald:
Der er følgende beholdervalgmuligheder gældende for virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en enkelt husholdning. Afregningen sker pr. beholder der vælges, taksterne kan ses i takstblad 2024, side 4 og 5.

Til madaffald kan der vælges en 140 l beholder eller en delt 240 liters til mad- og restaffald med 14. dags tømning. 
Til restaffald kan der vælges en 240 l eller en 660 l på 14 dages tømning eller en 660 l på ugetømning

Genbrugsbeholdere:
Erhverv kan max have 1 stk. 240 liters af hver, der kan vælges mellem følgende genbrugsbeholdere:

  • 240 l delt til Pap, Papir & Tekstilaffald i det ene rum, og til Glas & Metal i det andet rum (okkergult låg)
  • 240 l udelt til Glas & Metal (mintgrønt låg) 
  • 240 l udelt til Pap, Papir & Tekstilaffald (blåt låg) 
  • 240 l udelt til hård & blød Plast samt Mad- & drikkekartoner (violet låg)

Frivillig ordning

Det er frivilligt for erhverv, om man vil benytte Tønder Forsynings indsamlingsordning. 
De virksomheder, der ikke kan eller ikke ønsker at tilmelde sig, skal finde en godkendt, privat aktør til indsamlingen af deres affald. Alle godkendte indsamlere kan findes i Affaldsregistret