Spring over menu

Husholdningslignende affald

Erhvervsvirksomheder har fra 1. januar 2023, pligt til at sortere husholdningslignende affald i de samme 10 affaldstyper, som de private husholdninger. Som et tilbud til virksomhederne kan de tilmelde sig Tønder Forsynings indsamlingsordning for dagrenovation og genbrugsindsamling på samme vilkår, som de private husholdninger. Tilbuddet er gældende for de virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en enkelt husholdning. Taksterne for virksomhederne kan ses i Takstladet for erhverv.

Samme sortering som de private husholdninger

De 10 affaldstyper, som virksomheder skal sortere deres husholdningslignende affald i, er de samme som de private husholdninger skal sortere: 

Madaffald, Papir, Pap, Glas, Metal, Plast, Madkartoner & drikkekartoner, Farligt affald, Tekstilaffald og Restaffald.

affald

Følgende er gældende for husholdningsindsamlingen

  • Indsamling af mad- og restaffald, med 14 dags tømmeinterval.
  • Indsamling af genanvendeligt affald, med tømmeinterval hver 4. uge.

Disse affaldstyper kan du få afhentet på din virksomhed fra 1. januar: Madaffald, Papir, Pap, Glas, Metal, Plast, Tekstilaffald og Restaffald. Fra foråret 2023 afhenter vi også Madkartoner & drikkekartoner. 

Taksterne for indsamlingen kan ses side 4+5 i Takstbladet for erhverv

Farligt affald er ikke en del af indsamlingsordningen for erhverv. Farligt affald kan afleveres på genbrugspladserne, men kræver en tilmelding, læs mere om Farligt affald 

Eller benyt en godkendt indsamler i Affaldsregistret

Beholderløsninger, virksomheder kan vælge (2023 priser)

Der er følgende beholdervalgmuligheder gældende for virksomheder, der producerer affald som i art og mængde svarer til en enkelt husholdning.

Mad- og restaffald

Beholderkombinationer og priser 2023 - for erhverv
Beholder 240L delt
Mad/Rest
140L
Mad
240L
Rest
Kapacitet
Mad, liter
Kapacitet
Rest, liter
Pris, Kr.
pr. år
A 1     96 144 1.261,96
B   1 1 140 240 2.127,24
C 1   1 96 384 2.523,92
D 2     192 288 2.523,92
E   1 2 140 480 3.389,20

A er standard løsningen, B-E er mulige løsninger.

Erhverv har også mulighed for at få en 660 liters til Restaffald, 6.139,76 Kr. pr. år

Genbrugsbeholdere:
Erhverv kan max have 3 stk. 240 liters genbrugsbeholdere pris pr. beholder 570,76

Der kan vælges mellem følgende genbrugsbeholdere:

  • 240 l delt til Pap, papir & Tekstiler i det ene rum, og til Glas & metal i det andet rum (okkergult låg)
  • 240 l udelt til Glas & metal (mintgrønt låg) 
  • 240 l udelt til pap, papir & Tekstiler (blåt låg) 
  • 240 l udelt til Hård & blød plast samt mad- & drikkekartoner (violet låg)

Frivillig ordning

Det er frivilligt for erhverv, om man vil benytte Tønder Forsynings indsamlingsordning. 
De virksomheder, der ikke kan eller ikke ønsker at tilmelde sig, skal finde en godkendt, privat aktør til indsamlingen af deres affald. Alle godkendte indsamlere kan findes i Affaldsregistret