Spring over menu

Modtageanlæg

Tønder Forsyning har følgende modtageanlæg til erhvervsaffald. I Erhvervsregulativet kan du læse mere om sortering, bortskaffelse mv.

Omlastestationen

Kun registrerede transportører kan aflevere på Omlastestationen.

Omlastestationen er placeret på Tønder Deponi til modtagelse af affald til forbrænding, dagrenovation og dagrenovationslignende affald.

Tønder Deponi

Kun registrerede transportører kan aflevere på Omlastestationen.

Tønder Deponi modtager blandet deponeringsegnet affald og asbestaffald.

Genbrugspladser

Erhverv kan benytte genbrugspladsen mod at betale et gebyr pr. besøg via Pay-By-Plate.