Offentlige institutioner

Som offentlig institution kan man melde sig til den Gule, Blå eller Grønne genbrugspladsordning. Man kan også tilmede sig Farligt Affaldsordningen.

Aflåselige beholdere til fortrolige papirer

Tønder Forsyning må/kan opstille beholdere med lås og brevindkast til alle de kommunale institutioner, der ønsker hjælp til at bortskaffe de fortrolige papirer. Når beholderen er fyldt, afhentes den og byttes med en tom beholder. Beholderen med de fortrolige papirer køres til GenbrugsCentret til sikkerhedsmakulering. Kontakt os for aftale om opstilling og tømning af fortrolige papirer.

Denne mulighed for afhentning gælder ikke øvrige virksomheder, da Forsyningen ikke må opstille og afhente fra private virksomheder.

Dine fortrolige papirer er i sikkerhed hos os.

Efter de fortrolige papirer er blevet makuleret til ukendelighed i tynde papirstrimler, sendes papirmaterialet til genanvendelse. Dermed er det den mest miljørigtige håndtering af dine fortrolige papirer.

Billede: aflåselige beholdere

Indsamling af genanvendeligt affald i pallerammer

Tønder Forsyning må også opstille opsamlingsmateriel til genanvendeligt affald ved institutioner, der har større mængder, end der passer til containerløsningerne til de private husstande. Indsamlingsmateriellet er pallerammer, der opstilles og byttes efter tømme aftale. Pallerammerne opstilles til opsamling af pap, papir, plast, dåser, metal, elektronik – til genanvendelse. 
Afregningsprisen afhænger af tømmehyppigheden, og kan læses i det gældende Erhvervstakstblad.

Aflevering af affald på en genbrugsplads - erhvervsordninger 

Den Grønne Genbrugspladsordning

Alle virksomhedstyper kan tilmeldes den Grønne ordning. Med denne ordning kan der kun afleveres genanvendeligt papir og genanvendeligt emballage pap og rent plastfolie, og elektronik affald.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et grønt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen. 

Den Gule Genbrugspladsordning

Den gule genbrugspladsordning er til de "øvrige virksomheder", der ikke er omfattet af den Røde ordning.  Der kan afleveres alle de affaldstyper, som der er opstillet containere til på genbrugspladsen.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et gult kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen.

Farligt Affald Ordning

Ordningen for Farligt affald er en særskilt ordning, der kan tilmeldes med en af genbrugspladsordningerne eller man kan vælge kun at tilmelde virksomheden med farligt affald. Tilmeldingen til ordningen for farligt affald gælder for virksomhed på P-nummer, og der kan samlet max afleveres 200 kg. pr. år. Efter tilmelding modtages der en rød brik, der skal medbringes ved aflevering af farligt affald.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes til kørsel på genbrugspladsen, dette gælder også for traktorer. 

Den Blå Genbrugspladsordning

Den blå ordning er til viceværter fra boligselskaber, plejehjem og virksomheder med branchekoderne 68.20.10, 68.20.30 og 68.20.20, 68.32.10 og 87.10.10.

Der kan afleveres alle de affaldstyper, som der er opstillet containere til på genbrugspladsen. Fx: pap, papir, plast, stort og småt brændbart affald, deponeringsegnet affald og elektronik affald.
 
Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et rødt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen. 

Tilmelding

Du behøver ikke at tilmelde dig igen, hvis du har været tilmeldt erhvervsordningen i 2021, der afregnes pr. gang genbrugspladsen benyttes.

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsskema og sende det til os eller ved at sende en mail med de samme oplysninger som i pdf-skemaet. Sendes skema per brev er adressen:

Tønder Forsyning A/S 
Håndværkervej 4
6261 Bredebro