Spring over menu

Offentlige institutioner

Som offentlig institution kan man benytte genbrugspladserne og registreringen sker automatisk via Pay-By-Plate systemet. Man kan også tilmede sig Farligt Affaldsordningen.

Aflåselige beholdere til fortrolige papirer

Tønder Forsyning må/kan opstille beholdere med lås og brevindkast til alle de kommunale institutioner, der ønsker hjælp til at bortskaffe de fortrolige papirer. Når beholderen er fyldt, afhentes den og byttes med en tom beholder. Beholderen med de fortrolige papirer køres til GenbrugsCentret til sikkerhedsmakulering. Kontakt os for aftale om opstilling og tømning af fortrolige papirer.

Denne mulighed for afhentning gælder ikke øvrige virksomheder, da Forsyningen ikke må opstille og afhente fra private virksomheder.

Dine fortrolige papirer er i sikkerhed hos os.

Efter de fortrolige papirer er blevet makuleret til ukendelighed i tynde papirstrimler, sendes papirmaterialet til genanvendelse. Dermed er det den mest miljørigtige håndtering af dine fortrolige papirer.

Billede: aflåselige beholdere

Indsamling af genanvendeligt affald i pallerammer

Tønder Forsyning må også opstille opsamlingsmateriel til genanvendeligt affald ved institutioner, der har større mængder, end der passer til containerløsningerne til de private husstande. Indsamlingsmateriellet er pallerammer, der opstilles og byttes efter tømme aftale. Pallerammerne opstilles til opsamling af pap, papir, plast, dåser, metal, elektronik – til genanvendelse. 
Afregningsprisen afhænger af tømmehyppigheden, og kan læses i det gældende Erhvervstakstblad.

Aflevering af affald på en genbrugsplads - erhvervsordninger 

Din nummerplade betaler for erhvervsaffaldet

Når du kører ind på genbrugspladsen i din erhvervsbil, registrerer Pay By Plate-systemet automatisk din nummerplade. Faktureringen sker månedsvis. Ordningen har været gældende siden 1. juni 2022 

Alle papegøje- og gule nummerplader bliver automatisk registreret ved indkørslen til genbrugspladsen. Er køretøjet ejet af en CVR-registreret virksomhed, modtager virksomheden efterfølgende automatisk en faktura for aflevering af erhvervsaffaldet.

Viceværtordning

Under denne ordning, kan der afleveres løsøre fra lejere. Dvs. flytbare ting og genstande, der følger med en bolig, men som ikke er en del af boligen. Fx: møbler, tæpper, lamper og gardiner. Løsøre er ikke fastmonterede elementer fra bolig, eller bygningsaffald fra renovering.

Den blå ordning er til viceværter fra boligselskaber, plejehjem og virksomheder med branchekoderne 68.20.10, 68.20.30 og 68.20.20, 68.32.10 og 87.10.10.

Kræver ingen tilmelding, kun at du retter henvendelse til personalet ved ankomst, ellers sker der en automatisk fakturering.