Offentlige institutioner

Som offentlig institution kan man benytte genbrugspladserne og registreringen sker automatisk via Pay-By-Plate systemet. Man kan også tilmede sig Farligt Affaldsordningen.

Aflåselige beholdere til fortrolige papirer

Tønder Forsyning må/kan opstille beholdere med lås og brevindkast til alle de kommunale institutioner, der ønsker hjælp til at bortskaffe de fortrolige papirer. Når beholderen er fyldt, afhentes den og byttes med en tom beholder. Beholderen med de fortrolige papirer køres til GenbrugsCentret til sikkerhedsmakulering. Kontakt os for aftale om opstilling og tømning af fortrolige papirer.

Denne mulighed for afhentning gælder ikke øvrige virksomheder, da Forsyningen ikke må opstille og afhente fra private virksomheder.

Dine fortrolige papirer er i sikkerhed hos os.

Efter de fortrolige papirer er blevet makuleret til ukendelighed i tynde papirstrimler, sendes papirmaterialet til genanvendelse. Dermed er det den mest miljørigtige håndtering af dine fortrolige papirer.

Billede: aflåselige beholdere

Indsamling af genanvendeligt affald i pallerammer

Tønder Forsyning må også opstille opsamlingsmateriel til genanvendeligt affald ved institutioner, der har større mængder, end der passer til containerløsningerne til de private husstande. Indsamlingsmateriellet er pallerammer, der opstilles og byttes efter tømme aftale. Pallerammerne opstilles til opsamling af pap, papir, plast, dåser, metal, elektronik – til genanvendelse. 
Afregningsprisen afhænger af tømmehyppigheden, og kan læses i det gældende Erhvervstakstblad.

Aflevering af affald på en genbrugsplads - erhvervsordninger 

Din nummerplade betaler for erhvervsaffaldet

Ny ordning gældende fra 1. juni 2022 
Når du fremover kører ind på genbrugspladsen i din erhvervsbil, registrerer Pay By Plate-systemet automatisk din nummerplade. Faktureringen sker månedsvis.

Alle papegøje- og gule nummerplader bliver automatisk registreret ved indkørslen til genbrugspladsen. Er køretøjet ejet af en CVR-registreret virksomhed, modtager virksomheden efterfølgende automatisk en faktura for aflevering af erhvervsaffaldet.

Den Blå Genbrugspladsordning

Den blå ordning er til viceværter fra boligselskaber, plejehjem og virksomheder med branchekoderne 68.20.10, 68.20.30 og 68.20.20, 68.32.10 og 87.10.10.

Der kan afleveres alle de affaldstyper, som der er opstillet containere til på genbrugspladsen. Fx: pap, papir, plast, stort og småt brændbart affald, deponeringsegnet affald og elektronik affald.
 
Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et rødt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen. 

Den Grønne Genbrugspladsordning

Alle virksomhedstyper kan aflevere på Grøn ordning. Kommer du ind på genbrugspladsen kun med rent papir, emballage pap og rent plastfolie indenfor den den bemandede åbningstid, så kan det afleveres uden beregning. Kræver at du tager kontakt til personalet ved ankomst, for at få den automatiske faktura annulleret.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et grønt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen. 

Farligt Affald Ordning

Ordningen for Farligt affald er en særskilt ordning, der kræver en tilmelding. Tilmeldingen til ordningen for farligt affald gælder for virksomhed på P-nummer, og der kan samlet max afleveres 200 kg. pr. år. 

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes til kørsel på genbrugspladsen, dette gælder også for traktorer.