Spring over menu

Landmænd

Som landmand kan man benytte genbrugspladserne og registreringen sker automatisk via Pay-By-Plate systemet. Man kan også tilmede sig Farligt Affaldsordningen.

Pesticiddunke og medicinglas skal bortskaffes som farligt affald uanset om de er tomme eller om de indeholder rester. Denne type farligt affald kan ligeledes afleveres på en af de 4 genbrugspladser.

Pesticiddunke

Til opsamling af pesticiddunkene kan der på genbrugspladsen erhverves de såkaldte pesticidsække - gratis. De fyldte pesticidsække kan så afleveres på genbrugspladsen efter aftale med personalet (pga. de fylder så meget).

Medicinemballage

Tomme og fyldte medicinemballage af glas eller plast skal også sorteres fra til bortskaffelse som farligt affald.

Kanylebokse kan også afleveres på genbrugspladsen, og du kan ved samme lejlighed få en ny med gratis.

Landbrugsplast

Landbrugsplast kan du aflevere til genanvendelse, hvis det er feje-rent og ikke blandet med andet affald. Er plastfolien for tynd eller for forurenet, så er plasten deponeringsegnet. 
Hver enkelt læs kontrolleres ved modtagelse og vurderes inden aflæsningen om det kan gå til genanvendelse eller om det skal deponeres.

Modtageanlæg: ved hallen, Nyhedevej 1, 6280 Højer.

Aflevering af affald på en genbrugsplads - erhvervsordninger 

Din nummerplade betaler for erhvervsaffaldet

Når du kører ind på genbrugspladsen i din erhvervsbil, registrerer Pay By Plate-systemet automatisk din nummerplade. Faktureringen sker månedsvis. Ordning har været gældende siden 1. juni 2022 

Alle papegøje- og gule nummerplader bliver automatisk registreret ved indkørslen til genbrugspladsen. Er køretøjet ejet af en CVR-registreret virksomhed, modtager virksomheden efterfølgende automatisk en faktura for aflevering af erhvervsaffaldet.

Tilmelding til ordningen for Farligt affald

Kun nye kunder skal tilmeldes.

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsskema og sende det til os eller ved at sende en mail med de samme oplysninger som i pdf-skemaet til mail: infoaffald@tonfor.dk

Sendes skema per brev er adressen:

Tønder Forsyning A/S 
Håndværkervej 4
6261 Bredebro