Landmænd

Som landmand kan man melde sig til den Gule eller Grønne genbrugspladsordning. Man kan også tilmede sig Farligt Affaldsordningen.

Pesticiddunke og medicinglas skal bortskaffes som farligt affald uanset om de er tomme eller om de indeholder rester. Denne type farligt affald kan ligeledes afleveres på en af de 4 genbrugspladser.

Pesticiddunke

Til opsamling af pesticiddunkene kan der på genbrugspladsen erhverves de såkaldte pesticidsække - gratis. De fyldte pesticidsække kan så afleveres på genbrugspladsen efter aftale med personalet (pga. de fylder så meget).

Medicinemballage

Tomme og fyldte medicinemballage af glas eller plast skal også sorteres fra til bortskaffelse som farligt affald.

Kanylebokse kan også afleveres på genbrugspladsen, og du kan ved samme lejlighed få en ny med gratis.

Landbrugsplast

Landbrugsplast kan du aflevere til genanvendelse, hvis det er feje-rent og ikke blandet med andet affald. Er plastfolien for tynd eller for forurenet, så er plasten deponeringsegnet. 
Hver enkelt læs kontrolleres ved modtagelse og vurderes inden aflæsningen om det kan gå til genanvendelse eller om det skal deponeres.

Modtageanlæg: ved hallen, Nyhedevej 1, 6280 Højer.

Den Gule Genbrugspladsordning

Den gule genbrugspladsordning er til de "øvrige virksomheder", der ikke er omfattet af den Røde ordning.  Der kan afleveres alle de affaldstyper, som der er opstillet containere til på genbrugspladsen.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et gult kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen.

Den Grønne Genbrugspladsordning

Alle virksomhedstyper kan tilmeldes den Grønne ordning. Med denne ordning kan der kun afleveres genanvendeligt papir og genanvendeligt emballage pap og rent plastfolie, og elektronik affald.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et grønt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen. 

Farligt Affald Ordning

Ordningen for Farligt affald er en særskilt ordning, der kan tilmeldes med en af genbrugspladsordningerne eller man kan vælge kun at tilmelde virksomheden med farligt affald. Tilmeldingen til ordningen for farligt affald gælder for virksomhed på P-nummer, og der kan samlet max afleveres 200 kg. pr. år. Efter tilmelding modtages der en rød brik, der skal medbringes ved aflevering af farligt affald.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes til kørsel på genbrugspladsen, dette gælder også for traktorer. 

Tilmelding

Du behøver ikke at tilmelde dig igen, hvis du har været tilmeldt erhvervsordningen i 2021, der afregnes pr. gang genbrugspladsen benyttes.

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsskema og sende det til os eller ved at sende en mail med de samme oplysninger som i pdf-skemaet. Sendes skema per brev er adressen:

Tønder Forsyning A/S 
Håndværkervej 4
6261 Bredebro