Spring over menu

Eternit til deponering

Eternittagplader modtages kun til deponering i Forsyningens Big-bags.
 

Modtagekrav til eternit på Tønder Deponi

  • Modtages kun i Big-bags fra Tønder Forsyning.
  • Eternit modtages alle deponiets åbningsdage.
  • Big-bags med eternitplader skal løftes af bilen på anvist område.
  • Transportørens ansvar at Big-bags skal være lukket ved ankomst.
  • Affaldet skal være anmeldt senest en uge før aflevering. Se procedure
  • Store eternitplader modtages kun emballeret efter aftale.

Kun registrerede transportører

Husk det er kun registrerede transportører der kan aflevere eternit på Deponiet.

Emballering af eternittagplader

Eternittagplader modtages kun på Deponiet hvis det er emballeret efter følgende forskrifter:

  • Tønder Forsynings Big-bags med top påfyldning
  • Tønder Forsynings Big-bags med side påfyldning

Eternit - aflevering

Bortskaffelse af eternit som 
privat, håndværker og/eller transportør

Opdateret 03.01.2024

Big-bags med top påfyldning

Der kan være ca. 50 - 60 stk. eternittagplader der fyldes i Big-bags via åbningen i toppen. Denne type benyttes også på genbrugspladsen.

Efterfølgende lukkes og bindes der, så den er tæt ved pålæsning og ved aflæsningen.

Billede: toppåfyldning

Big-bags med side påfyldning

Eternittagpladerne stables ovenpå en træpalle til en max højde på 110 cm. Træpallen med eternit skal så efterfølgende ind i en Big-bags ved enten at løfte eller køre pallen ind.

Efterfølgende lukkes og bindes der, så den er tæt ved pålæsning og ved aflæsningen.

Billede: sidepåfyldning

Kun vores Big-bags

Tønder Deponi afviser alle med eternit, der ikke er samlet i Tønder Forsynings egne Big-bags eller wrappet efter aftale. Big-bags og wrappede paller afvises, hvis ikke de kan løftes af bilen.

Store plader

Ved eternittagplader, der er for store til Big-bags løsningen, skal Tønder Deponi kontaktes først vedrørende aftale om emballering inden anmeldelsen af affaldet. 

Billede: wrapped