Spring over menu

Fortrolige papirer

Miljørigtigt sikkerhedsmakulering

Tønder Forsyning kan modtage fortrolige papirer fra institutioner og offentlige virksomheder til sikkerhedsmakulering.

Opbevaringen og makuleringen foregår i et aflåst lokale og udføres af medarbejdere der arbejder under tavshedspligt efter straffelovens § 152.

Fortrolige papirer kan være

Dokumenter med fortrolige data som f.eks. regnskabs- og bankoplysninger, rapporter, sagsakter, journaler, løn- og personaftaler, papirer med cpr.nr.

Dine fortrolige papirer er i sikkerhed hos os.

Efter de fortrolige papirer er blevet makuleret til ukendelighed i tynde papirstrimler, sendes papirmaterialet til genanvendelse. Dermed er det den mest miljørigtige håndtering af dine fortrolige papirer.

Offentlige institutioner - aflåselige beholdere

Tønder Forsyning må/kan opstille beholdere med lås og brevindkast til alle de kommunale institutioner, der ønsker hjælp til at bortskaffe de fortrolige papirer. Når beholderen er fyldt afhentes den og byttes med en tom beholder. Beholderen med de fortrolige papirer køres til GenbrugsCentret til sikkerhedsmakulering. Kontakt os for aftale om opstilling og tømning af fortrolige papirer.

Denne mulighed for afhentning gælder ikke øvrige virksomheder, da Forsyningen ikke må opstille og afhente fra private virksomheder.

Billede: aflåselige beholdere

Erhvervsordning og genbrugspladser

Virksomheder og institutioner der er tilmeldt erhvervsordningen med den røde/ gule eller grønne ordning kan aflevere mindre mængder fortrolige papirer på en af genbrugspladserne. På genbrugspladserne er der opstillet en beholder med lås og brevindkast til fortrolige papirer.

Billede: Makuleret papir

Genbrugsafdelingen

Alle/Private og offentlige virksomheder kan aflevere direkte til Genbrugsafdelingen efter aftale.

Genbrugsafdelingen
Håndværkervej 4
6261 Bredebro