Spring over menu

Farligt affald

Farligt affald indeholder stoffer, som kan være skadelige - ikke kun for din egen og andres sundhed, men også for miljøet.

Det farlige affald må ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald. Farligt affald må ikke hældes i kloakken, afbrændes, blandes med andet, inddampes, overdrages til andre, nedgraves eller hensættes på offentlige steder.

Ordning for farligt affald

Det er kun virksomheder der er tilmeldt ordningen for farligt affald der må aflevere farligt affald på genbrugspladserne.

Anvisningsordning for farligt affald

Tønder Kommune har en anvisningsordning for farligt affald, der indebærer at affaldsproducenterne skal levere farligt affald direkte til transportører og behandlere af farligt affald. Ordningen gælder for alt farligt affald. I 'Regulativet for erhvervsaffald' kan der læses mere om farligt affald.

Hvis din virksomhed producerer farligt affald,  skal der føres register med oplysninger om affaldets art (EAK-koden), mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Derudover skal der gemmes oplysninger over, hvordan du håndterer det og efterfølgende bortskaffer det. 
Efter anmodning fra Kommunen eller tilsynsmyndighederne skal du kunne afgive oplysningerne og dokumentation om dit affald.

Mindre mængder under 200 kg

Virksomheder tilmeldt Farlig Affald ordningen kan aflevere op til 200 kg. farligt affald pr. år, på en de 4 genbrugspladser, der har en Miljøgodkendelse til at modtage farligt affald fra erhverv.

Når du afleverer farligt affald på genbrugspladsen, skal din virksomhed og det afleverede affald registreres. Efterfølgende vil du få/modtage en kvittering for modtagelsen, der skal bruges som dokumentation overfor Miljømyndigheden at affaldet er afleveret til godkendt modtager.

Virksomheder der har større mængder over de 200 kg. skal lave en aftale med en godkendt indsamler af farligt affald.

Uden beregning

Virksomheder tilmeldt Farlig Affald ordningen kan uden beregning aflevere følgende:

Bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar,   som defineret i bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Elektronik og batterier

I opgørelsen af de 200 kg. farligt affald, der må afleveres pr. år, tæller aflevering af elektronik og batterier ikke med.

Specielt for landmænd

Er du landmand kan du læse mere her:

Retningslinjer for aflevering af farligt affald

 • Kun tilmeldte virksomheder må aflevere farligt affald på genbrugspladserne.
 • Aflevering af farligt affald på en genbrugsplads skal ske i den bemandede åbningstid på genbrugspladserne på hverdage.
 • Ved ankomst til genbrugspladsen skal en medarbejder kontaktes.
 • Farligt affald skal som udgangspunkt altid afleveres i original emballage, eller i emballage med tydelig mærkning af indhold.
 • Farligt affald må kun afleveres i tætsluttet emballage.
 • CVR-nummer skal oplyses ved afleveringen og vejningen.
 • Du skal selv sørge for at få en kvittering som dokumentation for aflevering.
 • Virksomheden kan samlet max aflevere 200 kg. pr. år.
 • Fyldte pesticidsække kan afleveres på genbrugspladsen efter aftale med personalet (da de fylder så meget).
 • Du kan få gratis kanylebokse og pesticidsække på de fire genbrugspladser.
 • Er der kun medbragt Farligt affald, så sørger personalet herefter for, at den automatiske fakturering for dit besøg bliver annuleret.

Genbrugspladser der kan modtage farligt affald fra erhverv

Tilmeldte virksomheder kan aflevere farligt affald på en genbrugsplads inden for åbningstiderne på hverdage.

 • Tønder genbrugsplads, Skovænget 14, 6270 Tønder
 • Hølleskov genbrugsplads, Hølleskovvej 9A, 6520 Toftlund   
 • Løgumkloster genbrugsplads, Industrivej 17A, 6240 Løgumkloster
 • Skærbæk genbrugsplads, Biovej 2, 6780 Skærbæk

Farligt affald skal som udgangspunkt altid afleveres i original emballage, eller i emballage med tydelig mærkning af indhold og altid i tætsluttet emballage. Fyldte pesticidsække kan afleveres på genbrugspladsen efter aftale med personalet (pga. de fylder så meget).

Du kan få gratis kanylebokse og pesticidsække på genbrugspladserne.

Tilmelding til ordningen for Farligt affald

Kun nye kunder skal tilmeldes.

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsskema og sende det til os eller ved at sende en mail med de samme oplysninger som i pdf-skemaet til mail: infoaffald@tonfor.dk

Sendes skema per brev er adressen:

Tønder Forsyning A/S 
Håndværkervej 4
6261 Bredebro