Spring over menu

Undgå ubehagelige overraskelser!

Hold øje med dit vandforbrug

Undgå at få en ubehagelig overraskelse, når du får regningen for dit vandforbrug. Hold løbende øje med dit forbrug, så du kender din families typiske vandforbrug. På den måde vil du hurtigt kunne opdage, hvis der opstår utætheder eller lækager – inden du får en dyr regning!

Havevanding kan give alarm

De fleste af os er rigtig glade for vores have og vander gerne, når det er tørt. Men vær opmærksom på, at havevanding og opfyldning af børnenes store badebassin hurtigt får dit vandforbrug til at stige en hel del. Hvis du får vand fra Tønder Forsyning og samtidig er tilmeldt vores AlarmService, så kan havevanding og opfyldning af et stort badebassin udløse, at du får en sms-advarsel fra systemet. Det skyldes, at systemet ud fra dit typiske forbrug vurderer, at stigningen er så stor og pludselig, at der må være tale om et brud på vandledningen.

To typer alarm

De fleste af Tønder Forsynings kunder har i dag fjernaflæste vandmålere og kan derfor følge deres forbrug online via vores kundeportal. De fjernaflæste målere er koblet til et it-system, der registrerer ændringer i vandforbruget og kan sende to forskellige typer af advarsler via vores AlarmService.

Advarsel om lækage: Hvis din vandmåler i over 24 timer ikke på noget tidspunkt står stille, så vurderer systemet, at du nok ikke er i bad i så lang tid, men med stor sandsynlighed har en lækage. Det kan være en dryppende hane, et løb­ende toilet – eller en skjult vandledning, der er blevet utæt.
Så sender systemet dig en sms om, at du har en lækage.

Advarsel om brud: Hvis der sker en stor stigning i dit vandforbrug over en halv time, vurderer systemet, at der er tale om et brud og sender dig en sms med advarsel om, at du har et vandbrud. Hvis du netop har vandet have eller fyldt børnenes badebassin, kan det også være det, som har udløst alarmen.

  

HUSK, at det er dit ansvar!

Får du en alarm, er det dit ansvar at undersøge, om du har et brud eller en lækage.

Du skal selv sørge for at lukke for stophanen og kontakte relevante fagpersoner, som eksempelvis en VVS-installatør.

Husk også, at selv om du er tilmeldt AlarmService, så er det stadig dit ansvar at holde øje med dit vandforbrug og sikre dig, at alt er, som det skal være. 

SMS services til dit vand

Vi har to forskellige services.

AlarmSMS,ved tegn på brud.

ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.