Skærbæk Genbrugsplads 24-7

En ordning der giver adgang til Skærbæk Genbrugsplads døgnet rundt, alle årets dage. For at få adgang udenfor åbningstiderne skal man være tilmeldt ordningen. Du vil kunne aflevere alle affaldstyper undtagen farligt affald og elektronik affald. 

Du kan tilmelde dig Skærbæk Genbrugsplads 24-7 ved at udfylde tilmeldeskemaet her på siden. Når du er tilmeldt 24-7 ordningen, kan du få adgang til Skærbæk Genbrugsplads uden for bemandet åbningstid.

Sådan gør du:

 1. Tilmeld dig her på siden – det tager 2-3 hverdage, før vi har registeret dig i systemet
 2. Kør til Skærbæk Genbrugsplads, når du har fået bekræftelsesmailen fra os – kør helt frem til porten og stands
 3. Ring til det oplyste nummer på skiltet fra det mobilnummer eller et af de numre, du har tilmeldt Skærbæk Genbrugsplads 24-7 – så åbner skydeporten.
 4. Kør til udgangsporten når du skal ud igen.

Virksomheder tilmeldt genbrugspladsordningen

Du har også mulighed for at tilmelde din virksomhed Skærbæk Genbrugsplads 24-7, ved at bruge det samme tilmeldingsskema.

Det kræver kun, at din virksomhed allerede er tilmeldt genbrugspladsordningen med den røde, gule eller grønne ordning, da der også her skal ske registrering og afregning pr. besøg.

Bemandede åbningstider

Skærbæk Genbrugsplads
Biovej 2, 6780 Skærbæk:

Mandag Lukket

Tirsdag til fredag

kl. 10 - 17

Lørdag

kl. 9 - 16

Søndag (vintertid)

Lukket

Søndag (sommertid)*

kl. 9 - 14

Lukket helligdage mm., tjek lukkedage.

* Søndagsåbent følger sommertiden og første søndag er den 29. marts 2020, og sidste søndag der er åbent er den 18. oktober 2020.
 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig Skærbæk Genbrugsplads 24-7 ved at udfylde tilmeldingsskemaet. 

Behandlingen tager 2-3 hverdage, og når din ansøgning er godkendt vil du modtage en mail med besked om at du kan benytte ordningen.

 • Tyske mobilnumre kan tilmeldes ordningen.
 • Hemmelige mobilnumre kan ikke tilmeldes.

 

Gå til tilmeldeskemaet / ændres til grøn knap

Informationer om ordningen

Når du har udfyldt tilmeldingsskemaet og erklæret dig indforstået med betingelserne, behandler vi din ansøgning. Behandlingen tager normalt 2-3 hverdage, og når din ansøgning er godkendt, får du besked på mail.

Dit mobilnummer er dit password og adgangskode.

Vi bruger mobilnumrene til at registrere, hvem der bruger Skærbæk Genbrugsplads 24-7 – og derfor kan du kun ringe fra det eller de nummer/numre, du har tilmeldt ordningen. Husk din tilmelding er personlig og må ikke overdrages til andre. Du kan altså ikke lade andre bruge dit mobilnummer til at skaffe sig adgang til Skærbæk Genbrugsplads udenfor bemandet åbningstid.

Vær opmærksom på, at du ikke kan tilmelde mobiltelefoner med hemmeligt nummer.

Din nummerplade skal også registreres ved tilmeldingen. Når du bruger Skærbæk Genbrugsplads 24-7, registrerer vi både dit mobilnummer og dit registreringsnummer.
Hvis du ønsker at anvende flere forskellige mobiltelefoner og/eller biler, må du gerne tilmelde flere mobil- og registreringsnumre.
Farligt affald, batterier og elektronikaffald, ting til genbrugsbutikken kan ikke afleveres udenfor bemandet åbningstid.

Opdater dine oplysninger!

Hvis du har fået nyt mobil-nummer, ny mailadresse eller ny bil/ny nummerplade, så giv os besked, så du fortsat kan benytte ordningen for Rømø 24-7.

Log ind - for at ændre oplysningerne / skal ændres til en grøn knap

 

Betingelser for brug af Skærbæk Genbrugsplads 24-7

 1. Din adgang til Skærbæk Genbrugsplads 24-7 er personlig og må ikke overdrages til andre – dvs. du må ikke lade andre skaffe sig adgang til Skærbæk Genbrugsplads uden for bemandet åbningstid med dit mobilnummer. Gør du det, vil din døgnadgang til genbrugspladsen blive annulleret.
   
 2. Udenfor den bemandede åbningstid må du ikke aflevere farligt affald, elektronik affald. Overtrædelse kan medføre bødestraf.
   
 3. Dit ophold på Skærbæk Genbrugsplads uden for bemandet åbningstid bliver videoovervåget, og registreringsnummeret på dit køretøj bliver registreret.
   
 4. Hvis dit besøg på Skærbæk Genbrugsplads kræver oprydning eller rengøring, vil du modtage en faktura på den tid, vi har brugt på at rydde op/gøre rent efter dig. Du vil blive faktureret minimum kr. 300 inkl. moms.
   
 5. Det er IKKE tilladt at tage ting eller materialer fra containerne eller fjerne nogle af de varer, der er blevet indleveret til genbrugsbutikken. Overtrædelse vil betyde øjeblikkelig udelukkelse fra Skærbæk Genbrugsplads 24-7 og evt. politianmeldelse.
   
 6. Tønder Forsyning kan til enhver tid inddrage din mulighed for at benytte Skærbæk Genbrugsplads uden for bemandet åbningstid, hvis du overtræder betingelserne for brugen af Skærbæk Genbrugsplads 24-7.
   
 7. Skærbæk Genbrugsplads 24-7 er en ny ordning, og Tønder Forsyning tager forbehold for tekniske problemer, der betyder, at ordningen i perioder vil være ude af drift. Akutte problemer vil så vidt muligt blive oplyst på vores hjemmeside og app under nyheder.
   

Betingelserne for brugen af Skærbæk Genbrugsplads 24-7 som nævnt i punkt 1-7 kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre sig.