Projekter og her arbejder vi

På denne side finder du projekter der er igang og som er på vej.

Igangværende projekter

Kommende projekter

Kloaksanering af Øster Højst (28.04.2022)

Tønder Forsyning er i gang med at lave en kloaksaneringsplan for Øster Højst by. Kloaksaneringen i Øster Højst skal medvirke til at nedbringe overløb i området. Forundersøgelserne er så småt gået i gang, og der arbejdes med forskellige løsningsforslag. Selve planen laves i indeværende år, 2022. Tidsplanen for udførelse vides ikke på nuværende tidspunkt. 

Kontaktoplysninger
Tønder Forsyning: Morten Søndergaard Thomsen, Mobil: 51179110, Mail: mth@tonfor.dk

Kloaksanering i Løgumkloster (opdateret 08.06.2021)

Dele af Løgumkloster by, samt Løgumgårde skal kloaksaneres fra 2023 og frem. Omfang og udførselsperioden er endnu ikke endeligt fastlagt. 
Undersøgelser af kloaknettet og afløbsforhold i hele byen er påbegyndt i 2021. Projekteringsfasen vil strække sig over hele 2021 og 2022. 

Tidsplan: Forventet opstart 2023
Kontaktperson: Finn Egholm, tlf.: 51179083, mail: fem@tonfor.dk

 

 

Kloaksanering Tønder midtby ETAPE 4 (opdateret 12.05.2021)

Kloakken i den centrale del af Tønder er fra 1925 og trænger til udskiftning efter snart 100 års brug. Området dækker groft sagt over centrum, området ved Strucksalle, Markgade, Viddingherredsgade, samt dele af Ribelandevej og Carstensgade.

Rambøll har vundet opgaven med projektering og tilsyn i et EU-udbud.
Omfang ikke fastlagt endnu.

Generelt:
Mange gader kloaksaneres med strømpeforing, som er en opgravningsfri metode, men omfanget er ikke helt på plads endnu, men i 2021 vil de første brøndstræk formentlig blive udbudt til entreprenør.

Kontaktpersoner:
Tønder Forsyning:  Jacob Bols,  tlf.: 8843 7544,  jab@tonfor.dk 
Rådgiver: Rambøll A/S, Søren Guttenberg, tlf.: 5161 3064, sog@ramboll.dk
Entreprenør: ikke fundet endnu

SMS services

To forskellige services. AlarmSMS, ved tegn på brud. ServiceSMS hvis der er forstyrrelser i vandforsyning.