Spring over menu

DET ER REN GIFT FOR NATUREN

Problemaffald er et ord, vi bruger om en række affaldstyper, som er ren gift for naturen, hvis de bliver brændt sammen med det almindelige husholdningsaffald.
Du kan hjælpe med at undgå det ved at sortere korrekt.

I dag er de færreste i tvivl om, at hverken batterier eller malingrester må smides i skraldespanden. Begge dele giver nemlig risiko for, at naturen bliver udsat for skadelige stoffer som tungmetaller og organiske opløsnings­midler, hvis de bliver brændt.

Men problemaffald er meget mere end batterier og malingrester. Det er blandt andet også:

Symbol
Rester af kemikalier og krasse rengøringsmidler

Rester af kemikalier og krasse rengøringsmidler

Her er tommelfingerreglen, at hvis der er faresymbol som dødningehoved, sundhedsfare og brandfarlig på flasken, er der tale om problem­affald – også selv om den er tom. Flasker med rester af shampoo og vaskemiddel udgør ikke en fare og kan gen­anvendes som hård plast.

Spraydåser, lightere og andre små beholdere under tryk

Spraydåser, lightere og andre små beholdere under tryk

Der er ikke kun tale om brugte gasflasker og gamle ildslukkere. Alle beholdere under tryk udgør en eksplosionsfare – også den tomme hårlak, deodoranten og kulsyrepatronerne fra din Sodastream.

Alle former for elektronik og ledninger

Alle former for elektronik og ledninger

Alt, der kører på strøm, hører under elektronik – fra din støvsuger til fødselsdagskortet, der spiller ”Happy birthday”. Almindelige elledninger, stik og lyskæder er også elektronik.

Elpærer, sparepærer  og LED-pærer

Alle elpærer indeholder skadelige stoffer – også de helt små LED-pærer.

Miljøkasse

Du kan med fordel bruge Miljøkassen hvis du har farligt affald.

Den fyldte Miljøkasse stilles frem sammen med genbrugsbeholderen til tømning.