Spring over menu

Kør bilen i vaskehal

Tænk over dit spildevand

Vi gennemfører i disse år mange projekter med separatkloakering for at undgå, at skybrud skal overbelaste kloaksystemet med regnvand og skabe oversvømmelser af gader og kældre. Men når regnvandet ledes direkte tilbage til naturen frem for til rensean­lægget, betyder det også, at du skal tænke dig om i forhold til, hvor du gør af dit spildevand.

Du gør vores natur en stor tjeneste, hvis du kører din bil i vaske­hallen eller vasker den på en egnet vaskeplads, i stedet for at vaske den i indkørslen.

For når det snavsede sæbevand og forureningspartikler fra bilen løber ned i risten på vejen, ender det ikke altid hos renseanlægget, men bliver mange steder ledt direkte ud i naturen.

Siver vandet ned i jorden hos dig, forurener du din egen grund.

Brug aldrig kloakken til:

•    Maling
•    Terpentin og andre organiske opløsningsmidler
•    Plantegifte og pesticider
•    Træbeskyttelsesmidler
•    Klorholdige midler

Disse ting skal enten afleveres som farligt affald på genbrugspladsen eller lægges i den røde miljøkasse, og altid i original emballagen.

Almindeligt, mildt sæbevand

Har du vasket dine havemøbler eller din cykel i mildt sæbevand, må det godt komme i risten på vejen. Men naturen har bedst af, at du tømmer spanden indendørs, så vandet ender hos renseanlægget.

Krasse rengøringsmidler

Har du brugt krasse rengøringsmidler, eller rengøringsmidler med faremærker, skal vandet altid hældes i den indendørs kloak.