Spring over menu

Invasive planter skal brændes

Invasive arter udkonkurrerer de planter, der naturligt findes i Danmark. Derfor er de en trussel mod vores natur – og du kan hjælpe med at komme dem til livs.

Invasive arter, både dyr og planter, udgør en trussel mod den danske natur. Derfor må invasive planter som eksempelvis kæmpe-bjørneklo, rynket rose (hyben) og japansk pileurt hverken afleveres som haveaffald eller lægges i din egen kompostbeholder, hvis du har sådan en. Det gør nemlig, at frø og dele fra planterne spredes endnu mere, så de kan brede sig i naturen og i din have.

Læg derfor planterne i en klar sæk og aflever dem i containeren til Rest efter sortering på genbrugspladsen. Så er vi sikre på, at vi får has på dem.

Mange invasive planter

Der findes mange, forskellige invasive planter i Danmark. Fælles for dem er, at de formerer sig så effektivt, at de udkonkurrerer den oprindelige, danske natur. Mange af dem er kommet til landet som prydplanter til haven eller akvariet og har derfra spredt sig til naturen.

På Naturstyrelsens hjemmeside, kan du finde en oversigt over samtlige invasive planter i Danmark.

   

Sorterings billede