Pas på med fyrværkeriet

Fyrværkeri kan være farligt, også når det er affald. Derfor må du aldrig lægge fyrværkeri, som ikke er afskudt, i rummet til restaffald. Det gælder også fusere. Det må heller ikke komme i hverken genbrugsbeholderen eller i den røde miljøkasse.

Du kan enten opbevare det ikke afskudte fyrværkeri sikkert til næste nytår eller aflevere det på genbrugspladsen.

Vi modtager kun godkendt fyrværkeri

Vær opmærksom på, at du skal aflevere det direkte til en medarbejder og ikke bare efterlade det. HUSK, at genbrugspladserne kun modtager godkendt fyrværkeri.

Har du rester efter afskudt fyrværkeri, må det gerne lægges i rummet til restaffald eller afleveres i containeren til brændbart affald på genbrugspladsen.