Godt nytår!

Fik du ikke fyret alt dit fyrværkeri af i forbindelse med nytåret, og er du i tvivl om, hvad du skal gøre med det, skal du læse med her.

Du må gerne gemme fyrværkeri til næste år. Du skal bare huske at lægge det et tørt og sikkert sted og samtidig sørge for, at du ikke opbevarer mere end maksimumgrænsen på fem kilo.

Ønsker du ikke at gemme dit fyrværkeri, kan du aflevere lovligt og godkendt fyrværkeri til en medarbejder på genbrugspladsen. Husk, at du aldrig må lægge fyrværkeri i hverken skraldespanden, genbrugsbeholderen eller miljøkassen – det skal afleveres på genbrugspladsen.

Vi modtager kun lovligt fyrværkeri

Er du i tvivl, om dit fyrværkeri er lovligt, kan du se efter, om det er mærket. Lovligt fyrværkeri er mærket med enten et SIK-nummer, et BRS-nummer eller et CE-mærke. Hvis ikke dit fyrværkeri er mærket, gælder der samme regler for det som for våben. Her skal du ringe til politiet, som sørger for at afhente det på din adresse. Du må ikke bare aflevere det på politistationen.

Har du stadig rester af afskudt fyrværkeri liggende, kan du aflevere det i containeren til brændbart affald på genbrugspladsen.