Julegavepapir er ikke til genanvendelse


Gavepapir samt bånd indeholder meget lidt papir, og må derfor ikke komme i genbrugsbeholderen. I stedet skal det hele i dagrenovationsbeholderen og til forbrænding.
Har du ikke plads i dagrenovationsbeholderen, så kom papiret i en klar affaldssæk og stil den ved siden af beholderen. Første gang du får tømt din dagrenovationsbeholder efter jul, altså uge 52 og uge 1, så tager skraldemanden den med for dig – uden ekstra omkostninger.
Blæser det, så læg en sten ovenpå posen så den ikke blæser væk.

Du kan også vælge at køre posen med gavepapir til en genbrugsplads og kom den i containeren til brændbart affald.

 

Rømø Genbrugsplads 24-7


En ny forsøgsordning med adgang til Rømø Genbrugsplads døgnet rundt, alle årets dage. For at få adgang til genbrugspladsen udenfor åbningstiderne skal man være tilmeldt ordningen. Du vil kunne aflevere alle affaldstyper undtagen Farligt affald og elektronik affald. Grenpladsen vil fortsat være døgnåbent for alle og har ikke noget at gøre med forsøgsordning 24-7 på selve genbrugspladsen at gøre.
 

Ordningen 24-7 forventes at starte fra den 25. juni, men du kan tilmelde dig ordningen allerede nu. Læs mere om forsøgsordningen og tilmelding her.

 

Undgå flyveaske og ild


God idé at samle asken i en metalspand, indtil du er helt sikker på at den er kold!

Aske fra grillen og brændeovnen skal gøres våd og kold inden den samles i en plastpose der bindes, så den er lukket inden den kommes i affaldsbeholderen til dagrenovation. Herved undgår skraldemanden at få asken i hovedet, når han tømmer din dagrenovationsbeholder, og du sikrer at der ikke er gløder, der ulmer og udvikler sig til åben ild i containeren eller i renovationsbilen.

  • Asken skal være kold og våd
  • Samles i en lukket pose

Det samme gælder, hvis du vælger at aflevere asken på genbrugspladsen eller benytter dig af de nedgravede affaldsløsninger. 

 

 

 

Vandets vej - informationsfilm

 

Tønder Forsyning har, sammen med en række andre vandforsyninger, været med til at udvikle og finansiere en undervisningsfilm om det vand, der bruges som drikkevand og det vand, der er brugt som drikkevand.

 

Filmen kan ses og downloades fra http://vandfilm.vandetsvej.dk

Tønder Forsyning tilbyder at stille med fagfolk til temaarrangementer om vand på kommunens skoler. Der er også mulighed for at se et vandværk og et renseanlæg. 

  


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen