Spring over menu

Information om pesticider

Her på siden vil der være information om analyser resultaterne for pesticider i drikkevandet. Derudover vil der også være information om de påviste pesticider der er i drikkevandet.

Der er løbende kontrol med indholdet af pesticider i drikkevandet. Ved boringerne skal der normalt udtages prøver til analyse, hvert 4. år for vandværkerne i Højer, Løgumkloster og Tønder. Vi har dog valgt, at disse prøver udtages hvert år, for at holde nøje kontrol med udviklingen af pesticid indholdet i råvandet (inden filtrering på vandværket).

Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester i drikkevand er 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand. I boringskontrollen indgår der analyse af ca. 11 organiske stoffer samt ca. 40 forskellige pesticider eller rest- /nedbrydningsprodukter fra pesticider.


Herunder er der et skema med oplysninger om de påviste pesticider for hvert af de 3 vandværker, og en ordforklaring af de forskellige pesticider.

På tegningen kan du se vandets vej fra råvand til drikkevand ved forbrugeren.

 

NB: Pesticideprøver udtages igen i marts 2022, når prøveresultaterne foreligger vil de blive offentliggjort her på siden.

vandets vej

Prøvetagninger i år 2020 og de påviste pesticider, alle er under grænseværdien:

Prøvetagninger i år 2020 skema

Ordforklaring

1* BAM (2,6-dichlorbenzamid): Herbicid (ukrudtsbekæmpelse). 
 
Oprindelse: Sprøjtegift. Der er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil og chlorthiamid, der blev brugt i perioden fra 1965 til 1997, hvor stofferne blev forbudt. Pesticiderne er ukrudtsmidler og blev solgt under handelsnavnene Prefix, Casoron G, Prefix G og Prefix Garden.   
Anvendelse: Stofferne har været brugt til bekæmpelse af ukrudt på en lang række forskellige arealer som for eksempe på gårdsplader, offentlige arealer, private hus og have.

 

2* DMS (N,N-Dimethylsulfamid): Fungicid (svampebekæmpelse).
Anvendt ved frilandsgartneri, væksthusgartneri, landbrug, industriel (træbeskyttelse)
 
Oprindelse: Sprøjtegift. DMS er et nedbrydningsprodukt, der kan stamme fra to forskellige moderstoffer. De to moderstoffer, tolyfluanid og dichlofluanid, har været anvendt som biocid, bl.a. i træbeskyttelse og maling. Desuden har tolylfluanid været anvendt som pesticider til en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter.
Anvendelse: Anvendt ved frilandsgartneri, væksthusgartneri, landbrug, industriel (træbeskyttelse)

 

3* Trichlormethan (Chloroform): Er ikke et pesticid, men et chlorholdigt organsk stof. 

Oprindelse: Naturligt forekommende, da det er et nedbrydningsprodukt fra mikroorganismer, der fremkommer ved omsætning af skovbunden. 

 

4* Deshenyl-chloridazon: Herbici (ukrudtsbekæmpelse) 
 
Oprindelse: Nedbrydningsmiddel efter stoffet chloridazon, også kaldet Pyramin (Sprøjtegift)
Anvendelse: Tidligere blev brugt som ukrudtsmiddel i produktion af roer, rødbeder og løg. Anvendt ved landbrug, maskinstationer og gartnerier.

 

5* 4-CPP (4-Chlorprop): Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): 
 
Oprindelse: Sprøjtegift
Anvendelse: Anvendt ved gartnerier, planteskoler, landbrug, maskinstationer, græsarealer (golfbaner, offentlige arealer, private haver), lossepladser, industri.

 

6* Bentazon: Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): Landbrug, maskinstationer
 
Oprindelse: Sprøjtegift
Anvendelse: Anvendes som ukrudtsbekæmpelsesmiddel i korn og græs. Anvendt ved landbrug og maskinstationer.

 

7* Alachlor: Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): 

Oprindelse: Sprøjtegift, solgt 1969-1986
Anvendelse: Anvendet til bl.a. græs, kamille, tidsel, ka

 

8* Dimethachlor EAS: Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): 
 
Oprindelse: Sprøjtegift, solgt 1980-1990
Anvendelse: Anvendt til vinterraps, sojabønner og sukkerroer.

 

9* Dimethachlor OA: Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): 
 
Oprindelse: Sprøjtegift, solgt 1980-1990
Anvendelse: Anvendt til vinterraps, sojabønner og sukkerroer.

 

10* Metazachlor EAS: Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): 
 
Oprindelse: Sprøjtegift, ikke solgt i Danmark
Anvendelse: Er brugt til vinter og forårs raps, majs, rosenkål og rododendron.

 

11* Methachlor OA: Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): 
 
Oprindelse: Sprøjtegift, ikke solgt i Danmark
Anvendelse: Er brugt til vinter og forårs raps, majs, rosenkål og rododendron.

Kilder:

Gældende drikkevandsbekendtgørelse
Fund af pesticider i vand fra almene vandværker – Idékatalog til vandværker og myndigheder. Region Syddanmark. September 2018