Information om pesticider

Her på siden vil der være information om analyser resultaterne for pesticider i drikkevandet. Derudover vil der også være information om de påviste pesticider der er i drikkevandet.

Der er løbende kontrol med indholdet af pesticider i drikkevandet. Ved boringerne skal der normalt udtages prøver til analyse, hvert 4. år for vandværkerne i Højer, Løgumkloster og Tønder. Vi har dog valgt, at disse prøver udtages hvert år, for at holde nøje kontrol med udviklingen af pesticid indholdet i råvandet (inden filtrering på vandværket).

Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi for pesticidrester i drikkevand er 0,1 mikrogram/l, svarende til 1 g per 10 millioner liter vand. I boringskontrollen indgår der analyse af ca. 11 organiske stoffer samt ca. 40 forskellige pesticider eller rest- /nedbrydningsprodukter fra pesticider.


Herunder er skemaer for de enkelte vandværker, hvor oplysninger af påviste pesticider er angivet:

Chlorothalonil-amidsulfonsyre

3. juli 2019

Tønder Forsyning har efter Miljøstyrelsens påbud om at analysere for chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke fundet stoffet i drikkevandet fra Tønder Forsyning.

Tønder Forsyning har udtaget analyser fra vandværkerne i Højer, Løgumkloster og Tønder samt de tilhørende boringer til vandværkerne. Resultaterne for alle udtagne analyser viser at Chlorothanonil-amidsulfonsyre: <0,0050 µg/l.

Fremover indgår pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre i den lovpligtige analysepakke for vandværker i Danmark.

Højer Vandværk BAM
µg/l
DMS
µg/l
Dato for
prøvetagningen
Bemærkninger
Ab vandværk     29-01-2019 Ingen pesticider påvist
Boring DGU 166.512     29-01-2019 Ingen pesticider påvist
Boringer DGU 166.548 0,02 0,092 29-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdi
Ledningsnet 0,02 0,088 01-05-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdi.
Sum af pesticid er overskredet. Der ændrespå indvindingsstrategien og udtages en ny prøve på ledningsnettet.

 

Løgumkloster Vandværk DMS
µ/l

Trichlormethan
(Chloroform)
µ/l

Desphenyl-chloridazon
µ/l
Dato for prøvetagning Bemærkninger
Ab vandværk       31-01-2019 Ingen pesticider påvist
Boringer DGU 159.478     0,026 10-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Boringer DGU 159.370 0,011 0,066   10-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Boringer DGU 159.1521 0,024 0,057   10-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Ledningsnet 0,027 0,052   14-03-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien

 

Tønder Vandværk Desphenyl-
chloridazon
µg/l
4-CPP (4-Chlorprop)
µ/l
Bentazon
µ/l
Dato for prøvetagning Bemærkninger
Ab vandværk 0,011     18-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Boringer DGU 166.822 (B4)       29-01-2019 Ingen pesticider påvist
Boringer DGU 166.462 (B13) 0,02     29-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Boringer DGU 166.467 (B14)   0,033 0,012 29-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Boringer DGU 166.470 (B16) 0,036     29-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Boringer DGU 166.759 (B3)   0,016 0,076 29-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Boringer DGU 166.763 (B7) 0,038     29-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Boringer DGU 166.764 (B15) 0,026   0,024 29-01-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien
Ledningsnet 0,011     01-05-2019 Pesticid påvist, men under grænseværdien

 

Ordforklaring

BAM (2,6-dichlorbenzamid): Herbicid (ukrudtsbekæmpelse). 
 
Oprindelse: Sprøjtegift. Der er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil og chlorthiamid, der blev brugt i perioden fra 1965 til 1997, hvor stofferne blev forbudt. Pesticiderne er ukrudtsmidler og blev solgt under handelsnavnene Prefix, Casoron G, Prefix G og Prefix Garden.   
Anvendelse: Stofferne har været brugt til bekæmpelse af ukrudt på en lang række forskellige arealer som for eksempe på gårdsplader, offentlige arealer, private hus og have.

 

DMS (N,N-Dimethylsulfamid): Fungicid (svampebekæmpelse).
Anvendt ved frilandsgartneri, væksthusgartneri, landbrug, industriel (træbeskyttelse)
 
Oprindelse: Sprøjtegift. DMS er et nedbrydningsprodukt, der kan stamme fra to forskellige moderstoffer. De to moderstoffer, tolyfluanid og dichlofluanid, har været anvendt som biocid, bl.a. i træbeskyttelse og maling. Desuden har tolylfluanid været anvendt som pesticider til en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter.
Anvendelse: Anvendt ved frilandsgartneri, væksthusgartneri, landbrug, industriel (træbeskyttelse)

 

Trichlormethan (Chloroform): Er ikke et pesticid, men et chlorholdigt organsk stof. 

Oprindelse: Naturligt forekommende, da det er et nedbrydningsprodukt fra mikroorganismer, der fremkommer ved omsætning af skovbunden. 

 

Deshenyl-chloridazon: Herbici (ukrudtsbekæmpelse) 
 
Oprindelse: Nedbrydningsmiddel efter stoffet chloridazon, også kaldet Pyramin (Sprøjtegift)
Anvendelse: Tidligere blev brugt som ukrudtsmiddel i produktion af roer, rødbeder og løg. Anvendt ved landbrug, maskinstationer og gartnerier.

 

4-CPP (4-Chlorprop): Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): 
 
Oprindelse: Sprøjtegift
Anvendelse: Anvendt ved gartnerier, planteskoler, landbrug, maskinstationer, græsarealer (golfbaner, offentlige arealer, private haver), lossepladser, industri.

 

Bentazon: Herbicid (ukrudtsbekæmpelse): Landbrug, maskinstationer
 
Oprindelse: Sprøjtegift
Anvendelse: Anvendes som ukrudtsbekæmpelsesmiddel i korn og græs. Anvendt ved landbrug og maskinstationer.

 

Kilder:

Gældende drikkevandsbekendtgørelse
Fund af pesticider i vand fra almene vandværker – Idékatalog til vandværker og myndigheder. Region Syddanmark. September 2018