Analyseresultaterne fra 2018

 

Tønder

Højer

Løgumkloster

Rømø*

Maks.
grænse-
værdi

Enhed

Hårdhed, total

14,8

11,3

10,1

8,8

5-30

°dH

Nitrat

0,42

0,033

2,4

0,85

50

mg/l

Jern

0,02

0,01

0,02

0,03

0,2

mg/l

Mangan

0,001

<0,001

<0,001

<0,002

0,05

mg/l

Klorid

37

58

47

53

250

mg/l

PH

7,6

7,8

8,1

7,8

7,0-8,5

 

*) Analyse fra Skærbæk vandværk

Der er også analyseret for pesticidet, desphenyl-chloridazon og det er ikke blevet påvist i drikkevandet.
 

Overskridelser i 2018

Der har i 2018 været enkelte påvisninger af coliforme bakterier på Rømø og Kimtal ved 22 grader i Løgumkloster området.
Overskridelserne ligger langt under koge påbud og har ikke haft sundhedsmæssige betydning.

Vandkvalitet

Tønder Forsyning foretager en systematisk kvalitetskontrol af drikkevandet ved at tage vandprøver fra boringer, vandværker, fra ledningsnettet og hos forbrugere. En konstant overvågning af vandværkerne og det tilhørende ledningsnet, sikrer en stabil vandforsyning af høj kvalitet.

Kvalitetskontrollen gennemføres efter Miljøministeriets retningslinjer og foretages af et godkendt laboratorium.

Vand indeholder forskellige stoffer. Du kan af oversigten nedenfor se resultater og kvalitetskrav fra de analyser og målinger, der i henhold til lovgivningen er udført i 2018.