Analyseresultaterne fra 2017

 

Tønder

Højer

Løgumkloster

Rømø*

Maks.
grænse-
værdi

Enhed

Hårdhed, total

13,8

11,9

9,1

8,6

5-30

°dH

Nitrat

0,41

0,25

1,1

1,0

50

mg/l

Jern

0,056

0,04

0,01

0,05

0,2

mg/l

Mangan

<0,001

<0,001

<0,001

0,010

0,05

mg/l

Klorid

37

56

43

54

250

mg/l

PH

7,7

7,5

7,9

7,9

7,0-8,5

 

*) Analyse fra Skærbæk vandværk

Der er også analyseret for pesticidet, desphenyl-chloridazon og det er ikke blevet påvist i drikkevandet.

Vandkvalitet

Tønder Forsyning foretager en systematisk kvalitetskontrol af drikkevandet ved at tage vandprøver fra boringer, vandværker, fra ledningsnettet og hos forbrugere. En konstant overvågning af vandværkerne og det tilhørende ledningsnet, sikrer en stabil vandforsyning af høj kvalitet.

Kvalitetskontrollen gennemføres efter Miljøministeriets retningslinjer og foretages af et godkendt laboratorium.

Vand indeholder forskellige stoffer. Du kan af oversigten nedenfor se resultater og kvalitetskrav fra de analyser og målinger, der i henhold til lovgivningen er udført i 2017.