Bestyrelsen

Politisk udpegede:
Thomas Ørting Jørgensen (formand)
Anita Uggerholt Eriksen (næstformand)
Allan Svendsen
Flemming A. Gjelstrup

Forbrugerrepræsentanter:
Lisbeth Oxholm Andersen
Peter Skrydstrup
 

Medarbejder valgte:
Bitten S. Skriver
Carsten Bork
 

Administrerende direktør 
for Tønder Forsyning

Trine Hadrup

Valg til bestyrelsen

Valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S foregik i perioden fra den 1. – 15. december 2021.

I perioden fra 27. september  - 8. november 2021 var det muligt at opstille kandidater til valget.

Hver husstand havde en stemme pr. forbrugsart de aftager, vand og/eller spildevand. 

De valgte indgår i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling i maj 2022.

Valgperioden er 4 år. 

Læs mere om valgresultatet