Bestyrelsen

Politisk udpegede:
Preben Linnet (formand)
Allan Skjøth (næstformand)
Bo Jessen
Flemming Gjelstrup
 

Forbrugerrepræsentanter:
Lisbeth Oxholm Andersen
Hans Bo Jacobsen
 

Medarbejder valgte:
Kjeld Rasmussen
Carsten Bork
 

Administrerende direktør 
for Tønder Forsyning

Trine Hadrup

Valg til bestyrelsen

Valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S foregik i perioden fra den 4. – 15. december 2017.

I perioden fra 2. oktober  - 10. november 2017 var det muligt at opstille kandidater til valget.

Hver husstand havde en stemme pr. forbrugsart de aftager, vand og/eller spildevand. 

De valgte indgik i bestyrelsen maj 2018.

Valgperioden er 4 år.

Sidst på året 2021 skal der igen afvikles forbrugervalg til bestyrelsen i Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.