Kloak arbejde i Højer lukker midlertidig Siltoftvej frem til 13.11.2020

Tønder kommune og Tønderforsyning er nu gået i gang med byfornyelse i Højer.

Arbejdet omfatter både en opdatering af regn og spildevandsledninger, samt en fornyelse af belægninger i byen. Arbejdet vil i perioder give anledning til trafikale gener efterhånden som arbejdsstedet bevæger sig gennem byen.

I forbindelse med kloak arbejdet på Siltoftvej vil vejen være spærret for gennemkørsel mellem Havnevej og Slusevej i perioden 8.10.2020 til 13.11.2020.

Der vil være etableret omkørsel via Nørremølle og Højer Dige. 

Efterfølgende vil arbejdet fortsætte på Slusevej- frem til A R Kjærbysvej. 
Der forventes at kunne etableres Lysregulering på denne strækning.

Arbejder på Slusevej og Siltoftvej forventes at være afsluttet inden jul, og derefter starter arbejder i Kogsgade mfl.

vejspærring