Tilbagebetaling ved vandspild

Søg om refusion for vandspild, hvis der har været brud på en vandinstallation. Disse krav skal være opfyldt for at opnå refusion:

  • Bruddet i vandinstallationen skal være skjult
  • Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør
  • Kun ejendomme brugt til boligformål kan få refusion
  • Søg om refusion af vandspild

Refusion kan kun gives, hvis vandbruddet gør at vandet ikke er tilgået kloak. Dette betyder, at man kun kan søge og få reduktion på regningen for spildevand og at man ikke kan få reduktion for vandregningen.

Billede: Vandspild

Skema 1 til dig

Udfyld ansøgningsskemaet om tilbagebetaling af vandafledningsbidrag.

Download skemaet på din PC, udfyld det og sende det via e-mail til:
mail@toender-forsyning.dk

eller printe skemaet og send det med posten til:

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

Skema 2 til VVS-installatør

For at være berettiget til tilbagebetaling skal du dokumentere, at skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret VVS-installatør. Få din VVS-installatør til at udfylde dette skema 2.

Det udfyldte skema kan du skanne og sende via e-mail til:
mail@toender-forsyning.dk

eller send det med posten til:

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4
6261 Bredebro