AlarmService

AlarmService SMS sendes til en kunde, hvis der er tegn på brud i kundens egne vandinstallationer.

ALARM: Brud. Din vandmåler 00000000 viser at du har et brud på Dingade 44. Tjek om du har noget der står og løber. Kan du ikke finde årsagen, bør du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab og får råd om at stoppe bruddet.

Har du modtaget en sms, hvor der står, at du har en lækage eller et brud?

Hvorfor sender vi en sms?

Du får vand fra Tønder Forsyning. Din fjernaflæste måler er koblet til et it-system, der registrerer store ændringer i dit vandforbrug.

Hvis din vandmåler ikke står stille, hverken når du sover eller er på arbejde, så har du med stor sandsynlighed en lækage. En stor stigning i vandforbruget over halv time, indikerer et brud, og så modtager du en alarm på sms.

AlarmServicen skal ses som en ekstra service og kan ikke er erstatte din egenkontrol af dit vandforbrug og vandinstallationer.

Billede AlarmService

Spørgsmål og svar

Læs mere herunder hvor du kan finde spørgsmål og svar

Hvorfor kan jeg ikke logge på Kundeportalen

Der kan være forskellige årsager til, at du ikke kan logge på.

Forsøg først at rydde din browserhistorik og slet alle cookies.

Kan du stadig ikke logge på, så vent to timer. Systemet kan være ved at opdatere.

Kan du stadig ikke logge på, så kontakt os.

OBS - Fjernaflæst måler og AlarmService!

Du skal vide og forstå at:

 1. At kundeportalen er en service. Du har ansvaret for at følge dit forbrug og give os besked, hvis du oplever, at de tal der bliver registreret på kundeportalen ikke stemmer med dit faktiske forbrug.
 2. At du automatisk er tilkoblet vores alarmservice. Du vil få en advarsel på sms eller mail, hvis dit gennemsnitlige vandforbrug stiger med 30 % over en time.
 3. At du selv bestemmer, om du ønsker at modtage alarmen. Ønsker du ikke at modtage alarmen, kan du afmelde den inde på Kundeportalen
 4. At alarmen kommer på baggrund af de tal, vi modtager fra den fjernaflæste måler i dit hjem.
 5. At du selv skal sørge for at holde dine kontaktoplysninger ajour.
 6. At Tønder Vand/Tønder Forsyning ikke lukker for vandet automatisk. Modtager du en alarm, er det dit eget ansvar at lukke for vandet ved stophanen eller kontakte relevante fagpersoner, som f.eks. en vvs-installatør.
 7. At du kan modtage to forskellige alarmtyper. Ved lækage skal du kontakte en VVS-Installatør. Ved brud skal du kontakte dit forsikringsselskab.
 8. At Tønder Vand/Tønder Forsyning ikke er ansvarlig for, at du ikke modtager en alarm på sms eller mail, f.eks. på grund af dårlig signaldækning, tekniske problemer eller fejl i data.
 9. At du selv er ansvarlig for eget forbrug og hæfter for dine regninger, selvom du overdrager alarmservicen til en anden. 

Hvem er tilmeldt AlarmService?

Hvis du modtager vand fra et af vores tre vandværker og har fået skiftet din måler til fjernaflæst måler, og din måler hele tiden har forbindelse til en antenne, så er du automatisk tilmeldt.

Ca. 20% af vores vandkunder er endnu ikke med på alarm ordningen, enten fordi de mangler at få udskiftet deres vandmåler til en elektronisk eller fordi den ikke kan sende/nå en antenne.

Du kan læse om fjernaflæste målere her.

Se om du får vand fra en af vores tre vandværker.

Hvordan opdaterer jeg mine oplysninger?

Fremover skal du opdatere dine kontaktoplysninger inde på Kundeportalen.

Dit ansvar

Det er dit eget ansvar at følge dit vandforbrug. AlarmServicen skal ses som et supplement og en ekstra service. Tønder Forsyning er ikke ansvarlig for, at du ikke modtager en alarm på sms eller e-mail, f.eks. på grund af dårlig signaldækning, tekniske problemer eller fejl i data.

SMS-Service

SMS udsendes til berørte vandkunder, hvis der er forstyrrelser i vandforsyningen.

SERVICE: Der er brud på vandforsyningen i Dingade i Tønder. Vi forventer at det er afviklet i løbet af 2 timer...

Tønder Forsyning tilbyder sms-service. Sms-servicen vil blive benyttet ved akut opståede situationer som fx ved større vandbrud, hvor der vil ske forstyrrelser i vandforsyningen, eller ved forurening af drikkevandet.

Som udgangspunkt er alle mobiltelefoner automatisk tilmeldt - med mindre du har et taletidsnummer, hemmeligt nummer eller et erhvervsmobilnummer. I så fald skal du manuelt tilmelde dig i boksen nederst. Du kan godt tilmelde flere numre på samme adresse.

Til- og afmelding

Du kan her tilmelde eller afmelde en adresse ved at udfylde nedenstående felter:

 • Tilmelde flere mobiltelefoner.
 • Tilmelde en e-mail adresse.
 • Afmelde mobiltelefonnumrer og/eller e-mail adresser.

Er jeg tilmeldt AlarmService?

Hvis du modtager vand fra Tønder Forsyning, så har du en fjernaflæst måler. 

Men du er først tilmeldt AlarmServicen, hvis vi har dit mobilnummer eller din mailadresse. Via Kundeportalen skal du opdatere dine oplysninger og sætte et flueben at der ønskes advisering: ’Kundeportalen’, ’Mine oplysninger’ ’Beskedservice’ 

Du kan logge på kundeportalen her. 

Det er vigtigt at man opdaterer både de almindelige kontaktoplysninger, som er det første man møder, når man logger ind på Kundeportalen (her der er kun plads til et mobilnummer og en mailadresse), og dernæst oplysningerne til Beskedservice, hvor der kan tilmeldes flere numre og mailadresser der så vil modtage en besked i AlarmService.