Spring over menu

Kromose på Rømø

Nu starter etablering og udvidelse af affaldsøer i Kromose.

De endelige byggetilladelser til affaldsøerne i Kromose er nu i hus og vi har planlagt det videre forløb.
Planen er vejledende, da bl.a. vind, vejr og højt grundvand kan påvirke gennemførelsen. 
Midt i april sender vi et orienteringsbrev til alle berørte grundejere med udførlig forklaring.

Den eksisterende sydlige affaldsø på J Tagholmsvej udvides med 2 beholdere til hhv. restaffald og madaffald.
Den eksisterende nordlige affaldsø på J Tagholmsvej udvides med 4 beholdere. 2 til restaffald og 2 til madaffald.
Dertil kommer en ny affaldsø på hjørnet af Kromosevej/ Peder Jespersensvej med 4 beholdere. 2 til genbrug, 1 til restaffald og 1 til madaffald.

Beholderne til genbrug og restaffald bliver på 5 m3, som er samme størrelse som de nuværende. Beholderne til madaffald bliver på 3 m3.
Det bliver dog en lidt lavere model end de nuværende.

Etableringen er planlagt til at foregå i perioden 19. april – 16. maj 2019.
Ibrugtagning fra 21. maj.
Dagrenovationsbeholderne ved de enkelte huse indsamles 21.-23. maj i forbindelse med den ordinære tømning.

Da den særskilte indsamling af madaffald først starter i foråret 2020, vil beholderne til madaffald i første omgang være aflukkede.