Tro og love erklæring

Skal medbringes når du kommer med dit eget private affald i en firmabil.

Vil du anvende firmabilen på genbrugspladsen, når du skal bortskaffe dit private affald fra din egen private bolig, så skal følgende erklæring udfyldes og medbringes.

Den underskrevne Tro og love erklæring afleveres til personalet på genbrugspladsen. Er den ikke udfyldt korrekt, så kan du kun aflæsse hvis du/firmaet er tilmeldt erhvervsordningen. 

Alle firmabiler skal ved ankomst til genbrugspladsen have brikkortet placeret i forruden eller aflevere et udfyldt 'Tro og love erklæring'.

Hent erklæring

På grund af misforståelser af skemaet og misbrug af ordningen, er skemaet blevet revideret.

Nyt skema pr. 3. januar 2019, skal udfyldes:
 

Kontrol

Denne erklæring skal bruges til kontrol af det medbragte affald, og ikke ses som en kontrol af lovligheden eller som tilladelse til at benytte firmabilen til privat kørsel, dette er en sag mellem dig og din arbejdsgiver og SKAT.