Erhvervsordninger

Genbrugspladsordningen i Tønder Kommune er opdelt i flere ordninger, dermed kan der vælges den ordning, som passer til det affald du gerne vil køre til genbrugspladsen. Der er fire ordninger, der er opdelt i farverne rød, gul, blå og grøn ordning. 
Farligt affald er en ordning for sig selv, der kan tilmeldes sammen med den røde, gule, blå og grønne genbrugspladsordning, eller der kan vælges kun at tilmelde farligt affalds ordning.

Der kan ikke afleveres...

Der kan ikke afleveres dagrenovation eller andet let fordærveligt affald samt klinisk risikoaffald. Der kan heller ikke afleveres landbrugsfolie/afdækningsplast. Affaldstyper som private brugere af genbrugspladsen ikke kan aflevere kan afvises. Større mængder af en affaldstype, kan ligeledes afvises, hvis mængdebegrænsningen også gælder for de private.

Tilmelding

Du behøver ikke at tilmelde dig igen, hvis du har været tilmeldt erhvervsordningen i 2021, der afregnes pr. gang genbrugspladsen benyttes.

Tilmelding kan ske ved at udfylde tilmeldingsskema og sende det til os eller ved at sende en mail med de samme oplysninger som i pdf-skemaet. Sendes skema per brev er adressen:

Tønder Forsyning A/S 
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

Den Røde Genbrugspladsordning

Den røde genbrugspladsordning er til de håndværker- og anlægsgartnervirksomheder med branchekoder der er med på Bilag 5 i Affaldsbekendtgørelsen over Håndværkere og anlægsgartnere.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et rødt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen.

Der kan afleveres alle de affaldstyper, som der er opstillet containere til på genbrugspladsen. Fx: pap, papir, plast, stort og småt brændbart affald, deponeringsegnet affald og elektronik affald.

Den Gule Genbrugspladsordning

Den gule genbrugspladsordning er til de "øvrige virksomheder", der ikke er omfattet af den Røde ordning.  Der kan afleveres alle de affaldstyper, som der er opstillet containere til på genbrugspladsen.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et gult kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen.

Den Grønne Genbrugspladsordning

Alle virksomhedstyper kan tilmeldes den Grønne ordning. Med denne ordning kan der kun afleveres genanvendeligt papir og genanvendeligt emballage pap og rent plastfolie, og elektronik affald.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et grønt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen. 

Den Blå Genbrugspladsordning

Den blå ordning er til viceværter fra boligselskaber, plejehjem og virksomheder med branchekoderne 68.20.10, 68.20.30 og 68.20.20, 68.32.10 og 87.10.10.

Der kan afleveres alle de affaldstyper, som der er opstillet containere til på genbrugspladsen. Fx: pap, papir, plast, stort og småt brændbart affald, deponeringsegnet affald og elektronik affald.
 
Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes, hvilket også gælder traktorer. Efter tilmelding modtages der et blåt kort/skilt, der skal sættes i forruden af bilen. 

Farligt Affald Ordning

Ordningen for Farligt affald er en særskilt ordning, der kan tilmeldes med en af genbrugspladsordningerne eller man kan vælge kun at tilmelde virksomheden med farligt affald. Tilmeldingen til ordningen for farligt affald gælder for virksomhed på P-nummer, og der kan samlet max afleveres 200 kg. pr. år. Efter tilmelding modtages der en rød brik, der skal medbringes ved aflevering af farligt affald.

Kun indregistrerede biler/køretøjer der vejer op til 3500 kg kan benyttes til kørsel på genbrugspladsen, dette gælder også for traktorer. 

Takstblad Erhverv

I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder