Dagrenovation for erhverv

Ved dagrenovation og dagrenovationslignende affald forstås affald fra erhverv som bl.a. indeholder:

  • affald med sammensætning som forbrændingsegnet dagrenovation fra husholdninger.
  • let fordærveligt affald.
  • affald som giver hygiejniske problemer i form af lugt, fluer, skadedyr o.l.
  • affald fra kantiner, madaffald m.m.
  • brugt emballage fra fødevarer og madlavning.
  • affald fra oprydning og rengøring.

Erhverv kan selv bestemme om de vil være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning af dagrenovation fra husholdninger. Indsamlingsordningen er frivillig for erhverv.

Indsamlingsordningen for dagrenovation

For at erhverv kan være tilsluttet dagrenovationsordningen for private, så skal de som erhvervsvirksomhed kunne nøjes med de give beholderstørrelser og tømningsinterval.

  • 14-dagstømning af en 140 liters/ 240 liters/ 360 liters beholder.
  • Ugetømning eller 14-dagstømning af 770 liters beholder

Du kan selvfølgelig få det antal beholdere der er behov for, læs mere om dagrenovationsordningen.

Aftale med en privat transportør

Kan indsamlingsordningen for dagrenovation ikke dække virksomhedens behov, så skal virksomheden bruge en privat transportør. Med transportøren skal der aftales et fast tømningsinterval/ minimum 14. dagstømning. Miljømyndigheden, Tønder Kommune kan kræve et hyppigere tømningsinterval ved specielle affaldstyper og/eller produktionsvirksomheder.

Framelding fra indsamlingsordningen af dagrenovation

Hvis du allerede er med i indsamlingsordningen for dagrenovation, og du ønsker at din virksomhed bliver fritaget, så skal der indsendes dokumentation for, at der foreligger en skriftlig aftale med en transportør, der har en godkendelse til at indsamle og transportere denne affaldstype, med oplysninger om det aftalte opsamlingsmateriel og tømningsinterval. 
Ønske om framelding skal sendes til Tønder Forsyning A/S, der videresender oplysningerne til Tønder Kommune der behandler frameldingen.