Tønder Kommune har haft nyt regulativ for husholdningsaffald i høring frem til den 6. januar 2022.

Opdateret den 22.02.2022

T & M holdt møde tirsdag den 8. februar 2022 kl. 14.00

Forvaltningen har i høringsperioden modtaget 486 høringssvar. 402 af høringssvarene giver direkte udtryk for, at der ønskes en beholder på 240 liter i stedet for beholderen på 360 liter.

På mødet blev det besluttet at en almindelig husstand fremover skal have to 240 l beholdere til genanvendeligt affald der tømmes hver 4. uge. Dette vil fremgå i Regulativ for husholdningsaffald der bliver gældende fra den 1.1.2023.

I det nye regulativ var der også beskrevet den nye genbrugsbeholder nr. 2

I Tønder Kommune skal vi – lige som borgerne i hele resten af Danmark – til at sortere flere affaldstyper til genanvendelse. Det betyder, at der bliver brug for en ekstra genbrugsbeholder hjemme hos dig og den eksisterende genbrugsbeholder skal have nyt låg med andre piktogrammer, da den ikke længere skal bruges til de samme affaldstyper.

Tønder Kommune sendte et forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald 2023 i offentlig høring med deadline den 6. januar 2022. Heri var der lagt op til, at den 2. genbrugsbeholder skal være en 360 l 2-delt beholder, da denne løsning er den billigste af de mange muligheder som Tønder Forsyning har undersøgt. Den ny, store beholder gør det muligt at tømme den gamle beholder sjældnere. Og da tømning af beholderne er den største enkeltudgift, giver denne løsning samlet set den laveste pris. Derfor er det den løsning vi anbefaler.

Tønder Forsyning har også fremlagt et alternativt forslag B, til den 2. genbrugsbeholder, nemlig en 240 l udelt beholder. Beholderen fylder mindre hjemme hos dig, men udgiften er samlet set ca. kr. 125,- højere pr. år pr. husstand.

Det er vigtigt for forståelsen at vide, at kapaciteten for de enkelte affaldstyper er nogenlunde den samme ved begge alternativer, selv om beholder nr. 2 på den anbefalede løsning er større end den alternative løsning. Det skyldes, at kapaciteten også afhænger af tømmefrekvensen:

Anbefalet løsning A:

1 stk. 360 l tømt hver 4. uge + 1 stk. 240 l tømt hver 12. uge = (omregnet til 90 l + 20l) = 110 l/uge.

Alternativ løsning B:

2 stk. 240 l tømt hver 4. uge = (omregnet til 60l + 60l) = 120 l/uge.

Der er ved begge løsninger lagt vægt på, at der burde være tilstrækkelig kapacitet til langt de fleste (ca. 90% af alle husstande) med de affaldsmængder vi kender i dag og forventer i de kommende år. Så på det punkt er de to løsninger lige gode. Der vil selvfølgelig være nogle husstande, hvor kapaciteten er rigelig, men det er ikke anderledes end i dag.

Du kan læse en uddybet beskrivelse af de to løsninger i faktaboksen.

Hvis du har lyst til at se eksempler på de to beholderstørrelser, er de udstillet i Rådhusets forhal og på vores 5 genbrugspladser.

På billedet ses den 360 l beholder ved siden af en 240 l beholder

På billedet ses en 360 l beholder ved siden af en 240 l beholder

Forslag A

Forslag A

Løsning indstillet af Tønder Forsynings bestyrelse og Tønder Kommunes Teknik og Miljø Udvalg:

Beholder 1 (eksisterende)

Beholder 2 (ny)

240 l todelt 40/60

360 l todelt 40/60

Tømmes hver 12. uge
(4 gange årligt)

Tømmes hver 4. uge
(13 gange årligt)

360/370 l beholderen forventes at være ca. 5 cm højere, 5-20 cm bredere og 10-20 dybere end den nuværende 240 l beholder. De præcise mål afhænger af beholderfabrikatet.

Forslag B

Forslag B

Alternativ løsning
Der er ca kr. 125,- dyrere pr. år end løsningen med en 360 l beholder

Beholder 1 (eksisterende)

Beholder 2 (ny)

240 l todelt 40/60

240 l udelt

Tømmes hver 4. uge
(13 gange årligt)

Tømmes hver 4. uge
(13 gange årligt)

Kapacitet

I øjeblikket har ca. 80% af husstandene 1 genbrugsbeholder. Kapacitet 60 l/uge.
Vores målinger viser dog, at ca. 40% af disse er mere end 90% fyldte. Det peger på, at der er behov for yderligere kapacitet.

Ca. 20% af husstandene har 2 stk. genbrugsbeholdere. Kapacitet 120 l uge.

Praktiske erfaringer fra bl.a. Sønderborg og Herning samt forsøgsordninger viser, at de fleste husstande har behov for 110-120 l/uge. Især er der brug for mere plads til plastaffald.

OBS 
Alle henvendelser skal gå til Tønder Kommune

Du kan give din mening om valget af genbrugsbeholder 2 til kende ved at skrive et høringssvar til Tønder Kommune, teknisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Senest den 6. januar 2022.

Vi gør opmærksom på at vi/Tønder Forsyning ikke tager imod henvendelser omkring det nye regulativ, heller ikke den nye nr. 2 genbrugsbeholder imens hørringsfasen står på.

Vores app giver dig direkte besked, når din beholder skal tømmes.

I app’en kan du se tømmedatoerne for din adresse, og samtidig får du en push-besked klokken 18 aftenen inden, din beholder bliver tømt. Du kan også indtaste flere adresser i app’en, så du automatisk får besked, når for eksempel beholderen ved sommerhuset skal tømmes.

Det vil selvfølgelig også gælde den nye nr. 2 genbrugsbeholder, så du får hjælp til at huske at stille dine beholdere ud til tømning, selvom de måske får hver deres tømmedag.