Ny ordning fra 16. marts 2020 – frasortering af madaffald

Vi skal i Tønder Kommune også i gang med at frasortere madaffald, derfor vil alle de gamle dagrenovationsbeholdere blive udskiftet med nye beholdere. Udskiftningen påbegyndes den 16. marts og opgaven forventes færdig den 5. juni. Alt efter hvilken størrelse dagrenovationsbeholder man har i dag, vil man modtage en to-delt beholder (magen til genbrugsbeholderen) eller en ekstra beholder. Inde i det nye år vil der komme meget mere information om den nye ordning, og om hvornår din beholder bliver udskiftet.

Herunder vil du kunne læse om den nye ordning, alt det vi på nuværende tidspunkt kan svare på. Siden vil løbende blive udvidet med mere information frem til ordningen begynder.

 

Grøn låg

Madaffald generelt

Skal alle sortere madaffald fra restaffaldet?

Ja, i løbet af 2020 skal alle i Tønder Kommune sortere madaffald og restaffald hver for sig – uanset, om du bor i hus eller lejlighed eller har egen beholdere eller benytter affaldsøer.

Hvad skal madaffaldet bruges til?

Madaffaldet kværnes og bliver til pulp, dvs. en grødet masse. Pulpen køres til et biogasanlæg, hvor der bliver udvundet biogas fra pulpen. Biogassen kan bruges til at lave el, brændstof og fjernvarme.
Når der ikke kan udvindes mere gas fra pulpen, spredes den som gødning på markerne. Planterne har godt af de store mængder fosfor og andre næringsstoffer fra restpulpen.

Bliver affaldet blandet i skraldebilen?

Nej, skraldebilen har to rum. Der er et rum til madaffald og et rum til restaffald.

Fylder affaldet mere eller mindre, når der sorters?

Madaffaldet vil være tungere og blive komprimeret og dermed fylde mindre, end du hidtil har oplevet. Til gengæld vil restaffaldet fylde mere da madaffaldet ikke er med til at komprimere det som i dag.

Kommer der maddiker i min affaldsbeholder?

Maddiker kan opstå, hvis fluer har direkte adgang til madaffald, lige som i dag. Men binder du en knude på affaldsposen og undgår at lave huller i den, så vil du minimere risikoen for at få maddiker i din beholder.

Får jeg poser til madaffaldet?

Ja, sammen med den nye beholder vil du modtage plastposer til et helt års forbrug, 200 stk. Poserne er lavet af genbrugsplast og har snipper, så de er lette at lukke med en tæt knude.
I boligforeninger med affaldsgård indgår vi en aftale med boligforeningen om uddeling af poser.

Hvad skal der i rummet til madaffald?

Du vil med beholderne og poserne modtage en udførlig sorteringsvejledning. Vejledningen vil også kunne læses her på siden.

Kan jeg få flere poser?

Skal du bruge flere, end dem der følger med beholderen, så kan de hentes på genbrugspladsen eller på vores adresse her i Bredebro.

Hvad sker der med plastikposerne, når de kommer til biogasanlægget?

Poserne med madaffald bliver kværnet til pulp. I processen bliver plastik, glas og andre urenheder sorteret fra.

Skal restaffaldet også i en pose, og får vi også dem udleveret?

Nej, du får ikke udleveret poser til restaffaldet, men restaffaldet skal ligesom i dag også i en pose, som du skal binde knude på. Hvilken affaldspose du vil bruge, står dig frit for, bare posen kan lukkes ordentligt. 

Beholder

Hvilken Beholder får jeg?

Alle beholdere bliver udskiftet ud fra dette skema:
 
Har du i dag: Får du udleveret 1 marts - 1. juni 2020
140 l en 2-delt 240 l
240 l en 2-delt 240 l
360 l en 140 l udelt til madaffald + 240 l udelt til restaffald
770 l en 240 l udelt til madaffald (foruden den 770 l)

 

Hvordan kan jeg være sikker på, at der er plads til mit affald i den beholder jeg får?

Den beholder du får, er baseret på den affaldsløsning/beholderstørrelse, du har i dag. I begyndelsen kan du måske opleve pladsmangel, men når du er kommet i en rutine med at frasortere alt madaffaldet for sig, så vil beholderstørrelsen passe. De fleste vil få en to-delt beholder magen til genbrugsbeholderen, hvor det lille rum er til madaffald.

Kan jeg bytte min beholder ud med en større eller mindre beholder?

Nej, ikke imens vi er i gang med at udskifte beholderne. Det kan vores system ikke klare. Den ombyttede løsning af beholder vi tildeler bør passe til husstandens affald. Erfaringen viser, at mange lige skal vænne sig til at sortere affaldet på en ny måde – hele vejen fra køkkenbord til affaldsbeholder.
Hvis du finder ud af, at størrelsen på din affaldsbeholder ikke passer til husstandens behov, så kan det ændres når vi er færdige med at uddele beholdere (bliver så til 2 beholdere), men vi anbefaler dog, at du giver de nye vaner en chance i et par måneder. 

Kan jeg beholde min 140 l beholder?

Nej, du får en 240 l med to rum. En 140 l beholder er alt for lille til at være rumdelt. Affaldsposerne vil komme i klemme, så beholderen ikke kan tømmes.

Hvorfor sidder rumdeleren, som den gør?

Rumdeleren er indstillet så der er 40 procent til madaffald og 60 procent til restaffald. Rummene i beholderen passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald. Det er derfor vigtigt, at du ikke flytter rumdeleren i beholderen.

Hvem holder affaldsbeholderne rene?

Du skal selv holde din affaldsbeholder ren. Husk at binde en knude på affaldsposerne – både restaffaldsposerne og madaffaldsposerne af hensyn til hygiejne og lugt.

Tømning

Hvor skal min nye affaldsbeholder stå, når den skal tømmes?

Din affaldsbeholder skal stå med håndtaget vendt udad, så skraldemanden nemt kan tage den med, når du får hentet affald, og placeres og tømmes fra samme sted som din nuværende dagrenovationsbeholder bliver det i dag.

Hvornår må jeg tage min nye beholder i brug?

Du må tage den i brug straks du har modtaget den. For vi tager den gamle beholder med.

Hvor ofte bliver den tømt?

Tømmeintervallet er uændret pr. udgangspunkt har alle husstande en 14. dags tømmeinterval (undtager sommerhuse og boligforeninger, og erhverv der kan vælge ugetømning).

Pris

Hvad bliver taksten for madaffald og restaffaldsordningen i 2020

Dette spørgsmål kan vi først besvare, når vi er færdige med de forskellige udbudsrunder og budgettet er godkendt af Tønder Forsynings bestyrelse og af Tønder Kommune. Taksterne forventes færdig i primo december 2019.