Ny ordning fra 16. marts 2020 – frasortering af madaffald

I Tønder Kommune er vi i gang med at frasortere madaffald. En ny ordning der startede op den 16. marts 2020, hvor vi begyndte med at udskifte de gamle dagrenovationsbeholdere med nye beholdere. Udskiftningen var færdig omkring den 5. juni 2020. Alt efter hvilken størrelse dagrenovationsbeholder man havde, modtog man en to-delt beholder (magen til genbrugsbeholderen) eller en ekstra beholder. 

Ordningen er obligatorisk og er en kommunal beslutning om, at alle skal sortere madaffald og restaffald hver for sig. 

Se videoen om udskiftningen af affaldsbeholderne - og om hvad det betyder for dig!

Herunder vil du kunne læse om den nye ordning.

Madaffald generelt

Skal alle sortere madaffald fra restaffaldet?

Ja, Tønder Kommune har besluttet, at alle i kommunen skal sortere madaffald og restaffald hver for sig – uanset, om du bor i hus eller lejlighed – og uanset, om du har meget eller kun ganske lidt madaffald.

I første omgang gælder det for alle, der har egne affaldsbeholdere eller fællescontainere på hjul. I anden ombæring kommer de, som er tilsluttet affaldsøer. De kommer med efterhånden, som der bliver nedgravet en ekstra beholder til madaffald ved de enkelte affaldsøer.

Den ny ordning er obligatorisk, det betyder, at alle skal have en beholder med plads til at sortere madaffald.

 

Jeg har ingen madaffald

Vi har alle sammen madaffald i større eller mindre omfang. Det er bare ikke altid vi lægger mærke til det. For madaffald er ikke kun levningerne fra tallerkenen eller grønsagsskrællerne. Det er også ting som kaffegrums, osteskorper, køkkenrulle med fedt fra stegepanden og æggeskaller.

Hvad skal madaffaldet bruges til?

Madaffaldet kværnes og bliver til pulp, dvs. en grødet masse. Pulpen køres til et biogasanlæg, hvor der bliver udvundet biogas fra pulpen. Biogassen kan bruges til at lave el, brændstof og opvarmning.
Når der ikke kan udvindes mere gas fra pulpen, spredes den som gødning på markerne. Planterne har godt af de store mængder fosfor og andre næringsstoffer fra restpulpen.

Bliver affaldet blandet i skraldebilen?

Nej, skraldebilen har to rum. Der er et rum til madaffald og et rum til restaffald.

Fylder affaldet mere eller mindre, når der sorters?

Madaffaldet vil være tungere og blive komprimeret og dermed fylde mindre, end du hidtil har oplevet. Til gengæld vil restaffaldet fylde mere da madaffaldet ikke er med til at komprimere det som i dag.

Kommer der maddiker i min affaldsbeholder?

Maddiker kan opstå, hvis fluer har direkte adgang til madaffald, lige som i dag. Men binder du en knude på affaldsposen og undgår at lave huller i den, så vil du minimere risikoen for at få maddiker i din beholder.

Skal restaffaldet også i en pose, og får vi også dem udleveret?

Nej, du får ikke udleveret poser til restaffaldet, men restaffaldet skal ligesom i dag også i en pose, som du skal binde knude på. Hvilken affaldspose du vil bruge, står dig frit for, bare posen kan lukkes ordentligt. 

Hvorfor skal jeg frasortere madaffald?

Regeringen og EU har sat som mål, at vi skal genanvende 50% af bestemte materialer fra vores husholdningsaffald senest 2022. Heriblandt madaffald.

Vi skal sikre, at ikke kun energien udnyttes i madaffaldet, men også de værdifulde ressourcer som plantenæringsstoffer, f.eks. fosfor og kulstof kommer tilbage til jorden som gødning på markerne. Fosfor er en ressource som er ved at være en mangelvare og vores landbrugsproduktion er afhængig af fosfor.

 

Må jeg fortsat bruge min kompostbeholder?

Ja, det må du gerne. Du skal bare huske, at kompostbeholderen kun er til det grønne, utilberedte køkkenaffald.

Animalsk affald kan give lugtgener og tiltrækker rotter, og må derfor ikke komme i kompostbeholderen, men skal sorteres fra og kommes i den nye beholder i rummet for madaffald.

Grøn låg

Beholder

Hvilken Beholder får jeg?

Alle beholdere bliver udskiftet ud fra dette skema:
 
Har du i dag: Får du udleveret 16. marts - 5. juni 2020
140 l en 2-delt 240 l
240 l en 2-delt 240 l
360 l en 140 l udelt til madaffald + 240 l udelt til restaffald
770 l en 240 l udelt til madaffald (foruden den 770 l)

 

Hvordan kan jeg være sikker på, at der er plads til mit affald i den beholder jeg får?

Den beholder du får, er baseret på den affaldsløsning/beholderstørrelse, du har i dag. I begyndelsen kan du måske opleve pladsmangel, men når du er kommet i en rutine med at frasortere alt madaffaldet for sig, så vil beholderstørrelsen passe. De fleste vil få en to-delt beholder magen til genbrugsbeholderen, hvor det lille rum er til madaffald.

Kan jeg bytte min beholder ud med en større eller mindre beholder?

Frem til uge 42, 2020 kan der byttes gebyrfrit op og ned i kapacitet end den tildelte størrelse. Efter bestilling kan der gå op til 14 dage, før beholderen er skiftet. 

Der er følgende beholderkombinationer:

  240L delt
Mad/Rest
140L
Mad
240L
Rest
Kapacitet
Mad, liter
Kapacitet
Rest, liter
Pris, Kr.
pr. år
A 1     96 144 1.247
B   1 1 140 240 2.102
C 1   1 96 384 2.494
D 2     192 288 2.494
E   1 2 140 480 3.349

A er standard løsningen som alle som minimum skal have, B-E er mulige løsninger.

Den størrelse du vælger skal passe til den mængde affald din husstand har. Husk at låget altid skal kunne lukkes også på tømningsdagen. Det er kun husejer, der kan ændre størrelsen på beholderen. Bor du til leje, så skal du kontakte din husejer.

Kan jeg beholde min 140 l beholder?

Nej, du får en 240 l med to rum. En 140 l beholder er alt for lille til at være rumdelt. Affaldsposerne vil komme i klemme, så beholderen ikke kan tømmes.

Hvorfor sidder rumdeleren, som den gør?

Rumdeleren er indstillet så der er 40 procent til madaffald og 60 procent til restaffald. Rummene i beholderen passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald. Det er derfor vigtigt, at du ikke flytter rumdeleren i beholderen.

Hvem holder affaldsbeholderne rene?

Du skal selv holde din affaldsbeholder ren. Husk at binde en knude på affaldsposerne – både restaffaldsposerne og madaffaldsposerne af hensyn til hygiejne og lugt.

Hvornår får jeg min nye beholder?

Fredagen før det bliver din tur til at få den nye beholder, vil du modtage en SMS. Derefter skal du holde øje med din affaldsbeholder, for når den er blevet tømt og du har fået en orange seddel på den om at du skal lade den stå. Så vil du samme dag eller senest 2 dage efter få den nye Mad- og restaffaldsbeholder. 

Den overordnede plan for udskiftningen kan du se her:

Område: Dato: Uge nr.:
Løgumkloster/Skærbæk 16. - 17. marts 12-13
Løgumkloster/Skærbæk 30. marts - 8. april 14-15
Højer/Bredebro 14. - 24. april 16-17
Gl. Nørre Rangstrup 27. april - 7. maj 18-19
Tønder/Bredebro 11. - 22. maj 20-21
Rømø 25. maj - 5. juni 22-23
 
Grøn låg

Tømning

Hvor skal min nye affaldsbeholder stå, når den skal tømmes?

Din affaldsbeholder skal stå med håndtaget vendt udad, så skraldemanden nemt kan tage den med, når du får hentet affald, og placeres og tømmes fra samme sted som din nuværende dagrenovationsbeholder bliver det i dag.

Hvornår må jeg tage min nye beholder i brug?

Du må tage den i brug straks du har modtaget den. For vi tager den gamle beholder med.

Hvor ofte bliver den tømt?

Tømmeintervallet er uændret pr. udgangspunkt har alle husstande en 14. dags tømmeinterval (undtager sommerhuse og boligforeninger, og erhverv der kan vælge ugetømning).

Pris

Hvad bliver taksten for madaffald og restaffaldsordningen i 2020

Alle takster gældende for affald i 2020, kan du finde her.

Taksten for den nye 2-delte 240 l beholder, er i år 2020 1.247 kr. pr. år.

Har du i dag en 360 l beholder, så får du to beholdere (855+1.247) dvs. 2.102 kr. pr. år 
(i dag betaler du for en 360 l, 1.834 kr. pr. år)

Har du i dag en 770 l, så skal du fremadrettet også betale for den + den 240 l.

Har du i dag: Så får du: Taksten bliver så:
140 l en 2-delt 240 l 1.247 kr. pr. år
240 l en 2-delt 240 l 1.247 kr. pr. år
360 l en 140 l udelt til madaffald + 240 l udelt til restaffald (855+1.247)
2.102 kr. pr. år
770 l en 240 l udelt til madaffald (foruden den 770 l)
 
(1.247+3.540)
4.787 kr. pr. år

De viste takster er for beholdere med 14. dags tømmeinterval.

Poser til madaffald

Hvor stor er den grønne pose vi får til madaffaldet?

Posens omkreds er 90 cm, højden er 35 cm. Der er valgt en rund poselukning i bunden for at gøre den stærkere, så der ikke går hul på posen mens du går ud med den til Mad- og restaffaldsbeholderen.

Får jeg poser til madaffaldet?

Ja, sammen med den nye beholder vil du modtage plastposer til et helt års forbrug, 200 stk. Poserne er lavet af genbrugsplast og har snipper, så de er lette at lukke med en tæt knude.
I boligforeninger med affaldsgård indgår vi en aftale med boligforeningen om uddeling af poser.

Kan jeg få flere poser?

Skal du bruge flere, end dem der følger med beholderen, så kan de hentes på genbrugspladsen eller på vores adresse her i Bredebro.

Posen er for lille til mit stativ?

Synes du ikke at posen passer hel​t til din spand eller stativ til madaffaldet, så kan du putte en beholder fx. en isbøtte i bunden af beholderen, se eks.:

 

Hvad sker der med plastikposerne, når de kommer til biogasanlægget?

Poserne med madaffald bliver kværnet til pulp. I processen bliver plastik sorteret fra.

Større poser kan hentes på genbrugspladsen eller administrationen i Bredebro

Der er flere, der har givet udtryk for at de grønne poser til madaffald er for små til deres familie, derfor er der nu også muligt at få en større pose.

De der ønsker de større poser kan komme på genbrugspladsen eller til os i Bredebro for at bytte nuværende ruller til ruller med de større poser.

Vi anbefaler dog, at man kun vælger de større poser, hvis man har den rummelige løsning med en beholder til madaffald og en beholder til restaffald. De større poser kan kile sig fast i det smalle rum til madaffald i en standard affaldsbeholder, så den ikke kan tømmes. Det undgår man med en større beholder.

De større poser ligner de normale, grønne poser, men er 15 centimeter længere.

Sortering af madaffald

Hvad er madaffald?

Når du modtager din nye Mad- og restaffaldsbeholder, så følger der en sorteringsvejledning med. Den kan du hænge op på dit køleskab indtil du har styr på sorteringen.

Du kan også se den her. 

Madaffald er mad, der er blevet til affald, som fx madrester og mad du ikke får spist - uanset om det er tilberedt eller ubehandlet.

 

Hvad skal jeg gøre ved madaffaldet?

Madaffaldet skal du samle i de med udleverede grønne plastposer. Posen skal du binde en knude på inden du kommer den i rummet til Madaffaldet. 

Hvis det er knogler og ben, så er det en god ide at blande det med andet madaffald i posen, så du undgår at der stikkes hul på posen, og læg den forsigtigt i rummet til Madaffald.

Hvor kan jeg få hjælp til sorteringen?

For at hjælpe dig med sorteringen, har vi lavet en 'online Sorteringsguide’. De affaldstyper, der er med på listen er i første omgang kun de affaldstyper, der må komme i dine affaldsbeholdere derhjemme. Senere kommer de affaldstyper du kan komme af med på genbrugspladsen.

Den online sorteringsguide kan du vælge at få som en genvej med et ikon direkte på din mobil. Så har du altid nemt ved at bruge den når du har et behov.

Gå til sorteringsguiden for Tønder Forsyning

Andre spørgsmål

Får vi også sorteringsspande til vores køkken?

Nej. Der er meget stor forskel på, hvordan man har indrettet sig i køkkenet, derfor vil en standard beholder ikke virke for de fleste. Så indretningen med de to sorteringsspande indendørs, skal du selv stå for – det vil vi ikke blande os i. Du kan hente inspiration til indretningen rigtig mange steder, fx i byggemarkeder og køkkenfirmaer eller på internettet.

Må jeg beholde den gamle affaldsbeholder?

Nej. De gamle dagrenovationsbeholdere bliver taget med samtidig med at du får den nye. Vi har solgt de gamle beholdere til det firma, der leverer de nye beholdere. De kasserede beholdere bliver skilt ad og stål og plast bliver sendt til genanvendelse og omsmeltet til nye materialer.