Spring over menu

Frasortering af madaffald og fakta om ordningen

I Tønder Kommune har vi siden marts 2020 sorteret madaffald fra til en særskilt indsamling. Standard beholderstørrelsen er en to-delt beholder (magen til genbrugsbeholderen) med et rum til madaffald og en lidt større rum til restaffald. Har man brug for mere plads til enten madaffald eller restaffald, så kan man bestille en ekstra beholder. 

Madaffaldet skal samles i de udleverede grønne madaffaldsposer. Beholderne til madaffald og restaffald har samme tømmedag og tømmes over i en to-delt skraldebil. 

Det indsamlede madaffald køres til et forbehandlingsanlæg, hvor de grønne poser bliver skåret op, og plasten bliver frasorteret. Plasten bliver efterfølgende sendt til forbrænding, mens madaffaldet bliver blendet til en ensartet masse, som sendes videre til et biogasanlæg. Her bliver madaffaldet blandet med gylle fra landmænd og brugt til produktion af biogas. Blandingen af madaffald og gylle gør nemlig produktionen af biogas mere effektiv.
 
Den grønne biogas bruges for eksempel til opvarmning og transport. Når gassen er udvundet, er der et restprodukt tilbage, en blanding af afgasset gylle og madaffald, som er værdifuldt for landmænd. Den afgassede blanding er næringsrig og gøder markerne langt mere effektivt end almindelig, ubehandlet gylle.

Ordningen er obligatorisk og er en kommunal beslutning om, at alle skal sortere madaffald og restaffald hver for sig. 

 

Madaffald generelt

Grøn låg

Beholder

Grøn låg

Tømning

Poser til madaffald

Sortering af madaffald

Andre spørgsmål