Frasortering af madaffald og fakta om ordningen

I Tønder Kommune har vi siden marts 2020 sorteret madaffald fra til en særskilt indsamling. Standard beholderstørrelsen er en to-delt beholder (magen til genbrugsbeholderen) med et rum til madaffald og en lidt større rum til restaffald. Har man brug for mere plads til enten madaffald eller restaffald, så kan man bestille en ekstra beholder. 

Madaffaldet skal samles i de udleverede grønne madaffaldsposer. Beholderne til madaffald og restaffald har samme tømmedag og tømmes over i en to-delt skraldebil. 

Det indsamlede madaffald køres til et forbehandlingsanlæg, hvor de grønne poser bliver skåret op, og plasten bliver frasorteret. Plasten bliver efterfølgende sendt til forbrænding, mens madaffaldet bliver blendet til en ensartet masse, som sendes videre til et biogasanlæg. Her bliver madaffaldet blandet med gylle fra landmænd og brugt til produktion af biogas. Blandingen af madaffald og gylle gør nemlig produktionen af biogas mere effektiv.
 
Den grønne biogas bruges for eksempel til opvarmning og transport. Når gassen er udvundet, er der et restprodukt tilbage, en blanding af afgasset gylle og madaffald, som er værdifuldt for landmænd. Den afgassede blanding er næringsrig og gøder markerne langt mere effektivt end almindelig, ubehandlet gylle.

Ordningen er obligatorisk og er en kommunal beslutning om, at alle skal sortere madaffald og restaffald hver for sig. 

 

Madaffald generelt

Skal alle sortere madaffald fra restaffaldet?

Ja, Tønder Kommune har besluttet, at alle i kommunen skal sortere madaffald og restaffald hver for sig – uanset, om du bor i hus eller lejlighed – og uanset, om du har meget eller kun ganske lidt madaffald.

I første omgang gælder det for alle, der har egne affaldsbeholdere eller fællescontainere på hjul. I anden ombæring kommer de, som er tilsluttet affaldsøer. De kommer med efterhånden, som der bliver nedgravet en ekstra beholder til madaffald ved de enkelte affaldsøer.

Den ny ordning er obligatorisk, det betyder, at alle skal have en beholder med plads til at sortere madaffald.

 

Jeg har ingen madaffald

Vi har alle sammen madaffald i større eller mindre omfang. Det er bare ikke altid vi lægger mærke til det. For madaffald er ikke kun levningerne fra tallerkenen eller grønsagsskrællerne. Det er også ting som kaffegrums, osteskorper, køkkenrulle med fedt fra stegepanden og æggeskaller.

Hvad skal madaffaldet bruges til?

Madaffaldet kværnes og bliver til pulp, dvs. en grødet masse. Pulpen køres til et biogasanlæg, hvor der bliver udvundet biogas fra pulpen. Biogassen kan bruges til at lave el, brændstof og opvarmning.
Når der ikke kan udvindes mere gas fra pulpen, spredes den som gødning på markerne. Planterne har godt af de store mængder fosfor og andre næringsstoffer fra restpulpen.

Bliver affaldet blandet i skraldebilen?

Nej, skraldebilen har to rum. Der er et rum til madaffald og et rum til restaffald.

Fylder affaldet mere eller mindre, når der sorters?

Madaffaldet vil være tungere og blive komprimeret og dermed fylde mindre, end du hidtil har oplevet. Til gengæld vil restaffaldet fylde mere da madaffaldet ikke er med til at komprimere det som i dag.

Kommer der maddiker i min affaldsbeholder?

Maddiker kan opstå, hvis fluer har direkte adgang til madaffald, lige som i dag. Men binder du en knude på affaldsposen og undgår at lave huller i den, så vil du minimere risikoen for at få maddiker i din beholder.

Skal restaffaldet også i en pose, og får vi også dem udleveret?

Nej, du får ikke udleveret poser til restaffaldet, men restaffaldet skal ligesom i dag også i en pose, som du skal binde knude på. Hvilken affaldspose du vil bruge, står dig frit for, bare posen kan lukkes ordentligt. 

Hvorfor skal jeg frasortere madaffald?

Regeringen og EU har sat som mål, at vi skal genanvende 50% af bestemte materialer fra vores husholdningsaffald senest 2022. Heriblandt madaffald.

Vi skal sikre, at ikke kun energien udnyttes i madaffaldet, men også de værdifulde ressourcer som plantenæringsstoffer, f.eks. fosfor og kulstof kommer tilbage til jorden som gødning på markerne. Fosfor er en ressource som er ved at være en mangelvare og vores landbrugsproduktion er afhængig af fosfor.

 

Må jeg fortsat bruge min kompostbeholder?

Ja, det må du gerne. Du skal bare huske, at kompostbeholderen kun er til det grønne, utilberedte køkkenaffald.

Animalsk affald kan give lugtgener og tiltrækker rotter, og må derfor ikke komme i kompostbeholderen, men skal sorteres fra og kommes i den nye beholder i rummet for madaffald.

Grøn låg

Beholder

Kan jeg bytte min beholder ud med en større eller mindre beholder?

Ja, du kan vælge mellem følgende løsninger:

Beholderkombinationer, prisen er 2022:

  240L delt
Mad/Rest
140L
Mad
240L
Rest
Kapacitet
Mad, liter
Kapacitet
Rest, liter
Pris, Kr.
pr. år
A 1     96 144 1.247
B   1 1 140 240 2.102
C 1   1 96 384 2.494
D 2     192 288 2.494
E   1 2 140 480 3.349

A er standard løsningen som alle som minimum skal have, B-E er mulige løsninger.

Den størrelse du vælger skal passe til den mængde affald din husstand har. Husk at låget altid skal kunne lukkes også på tømningsdagen. Det er kun husejer, der kan ændre størrelsen på beholderen. Bor du til leje, så skal du kontakte din husejer. Efter bestilling kan der gå op til 14 dage, før beholderen er skiftet. 

Hvorfor sidder rumdeleren, som den gør?

Rumdeleren er indstillet så der er 40 procent til madaffald og 60 procent til restaffald. Rummene i beholderen passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald. Det er derfor vigtigt, at du ikke flytter rumdeleren i beholderen.

Hvem holder affaldsbeholderne rene?

Du skal selv holde din affaldsbeholder ren. Husk at binde en knude på affaldsposerne – både restaffaldsposerne og madaffaldsposerne af hensyn til hygiejne og lugt.

Grøn låg

Tømning

Hvor ofte bliver den tømt?

Tømmeintervallet er pr. udgangspunkt for alle husstande en 14. dags tømmeinterval (undtager sommerhuse og boligforeninger, og erhverv der kan vælge ugetømning).

Hvor skal affaldsbeholderen stå, når den skal tømmes?

Din affaldsbeholder skal køres ud til skel og stå med håndtaget vendt udad, så skraldemanden nemt kan tage den med. Har du en fast standplads lige indenfor skel, så skal beholderne stå på fast underlag (fliser/asfalt). Der er også mulighed for at tilkøbe Hente-bringeordning, hvor skraldemanden så henter beholderne indenfor skel fx. oppe ved døren, her skal adressen godkendes af os for at sikre at AT-forholdene er i orden.

Poser til madaffald

Hvor stor er den grønne pose - standard størrelsen til madaffaldet?

Posens omkreds er 90 cm, højden er 35 cm. Der er valgt en rund poselukning i bunden for at gøre den stærkere, så der ikke går hul på posen mens du går ud med den til Mad- og restaffaldsbeholderen.

Kan jeg få flere poser?

Nye plastposer til madaffald, kan du få ved at binde en pose på håndtaget af Mad- restaffaldsbeholderen, så afleverer skraldemanden en pakke poser ved næste tømning. Husk at fjerne posen igen, når du har fået flere poser.

Du kan også hente flere plastposer på genbrugspladsen og ved Tønder Forsyning i Bredebro.

I boligforeninger med affaldsgård indgår vi en aftale med boligforeningen om uddeling af poser.

Posen er for lille til mit stativ?

Synes du ikke at posen passer hel​t til din spand eller stativ til madaffaldet, så kan du putte en beholder fx. en isbøtte i bunden af beholderen, se eks.:

 

Hvad sker der med plastikposerne, når de kommer til biogasanlægget?

Poserne med madaffald bliver kværnet til pulp. I processen bliver plastik sorteret fra.

Større poser kan hentes på genbrugspladsen eller administrationen i Bredebro

De der ønsker de større poser kan komme på genbrugspladsen eller til os i Bredebro for at bytte nuværende ruller til ruller med de større poser.

Vi anbefaler dog, at man kun vælger de større poser, hvis man har den rummelige løsning med en beholder til madaffald og en beholder til restaffald. De større poser kan kile sig fast i det smalle rum til madaffald i en standard affaldsbeholder, så den ikke kan tømmes. Det undgår man med en større beholder.

De større poser ligner de normale, grønne poser, men er 15 centimeter længere.

Hvorfor er poserne ikke af bioplast?

Vi har valgt poser af genanvendt plast af flere årsager:

  • Bioplast bliver ikke nedbrudt i et biogasanlæg, da procestiden er for kort. Derfor vil poserne under alle omstændigheder skulle sorteres fra.
  • Poser af genanvendt plast er sejere i strukturen end bionedbrydelig plast. Det betyder, at anlægget, der sorterer poserne fra, meget lettere kan overholde de skrappe, danske krav til hvor meget plast, der må være i den færdige pulp (madaffaldet, der sendes videre til biogasanlægget). Pulpen holder sig derfor langt under grænseværdierne for bl.a. plast.
  • Erfaringer fra andre kommuner viser desværre, at bioplastposer let revner, så madaffaldet falder ud inden, man når ud i skraldespanden med det.
  • De ny poser er produceret her i Europa af europæisk genanvendt plast. Det nedsætter CO2-udledningen fra transporten væsentligt.

 

Sortering af madaffald

Hvad er madaffald?

Da du modtog din nye Mad- og restaffaldsbeholder, fulgte der en sorteringsvejledning med, der kan hænges op på dit køleskab. 

Print en ny: Du kan også se den her.  
Eller gå til siden med sortering og madaffald.

Madaffald er mad, der er blevet til affald, som fx madrester og mad du ikke får spist - uanset om det er tilberedt eller ubehandlet.

 

Hvad skal jeg gøre ved madaffaldet?

Madaffaldet skal du samle i de udleverede grønne plastposer. Posen skal du binde en knude på inden du kommer den i rummet til Madaffaldet. 

Hvis det er knogler og ben, så er det en god ide at blande det med andet madaffald i posen, så du undgår at der stikkes hul på posen, og læg den forsigtigt i rummet til Madaffald.

Hvor kan jeg få hjælp til sorteringen?

For at hjælpe dig med sorteringen, har vi lavet en 'online Sorteringsguide’. De affaldstyper, der er med på listen er i første omgang kun de affaldstyper, der må komme i dine affaldsbeholdere derhjemme. Senere kommer de affaldstyper du kan komme af med på genbrugspladsen.

Den online sorteringsguide kan du vælge at få som en genvej med et ikon direkte på din mobil. Så har du altid nemt ved at bruge den, når du har et behov.

Gå til sorteringsguiden for Tønder Forsyning

Andre spørgsmål

Får vi også sorteringsspande til vores køkken?

Nej. Der er meget stor forskel på, hvordan man har indrettet sig i køkkenet, derfor vil en standard beholder ikke virke for de fleste. Så indretningen med de to sorteringsspande indendørs, skal du selv stå for – det vil vi ikke blande os i. Du kan hente inspiration til indretningen rigtig mange steder, fx i byggemarkeder og køkkenfirmaer eller på internettet.