Takster for renovationsordningerne

 

Nederst kan de gamle takster for 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 og 2010 ses. 

Alle takster for 2018 kan ses i Takstblad 2018

 

Takster 2018

Taksterne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2017.

Priserne er inkl. moms.

  Kr./år
14 dg. tømning 140 liters 770,00
14 dg. tømning 240 liters 1.122,00
14 dg. tømning 360 liters 1.651,00
14 dg. tømning 660/770 liters 3.186,00
Ugetømning 660/770 liters 6.371,00
Kontrolmærke til ekstra sæk 41,00
Ekstra tømning 97,50
Hente- bringe ordning for dagrenovation på 14. dags tømning 224,00
Genbrugsindsamlingsgebyr for helårsbeboelse/beboelseslejligheder 568,00
Ekstra tømning genbrugsbeholder 55,00
Hente- bringe ordning for genbrugsordning 112,00
Genbrugspladsgebyr (husstande og sommerhuse) 1.479,00
Genbrugspladsgebyr etage, ferielejligheder og kollegieværelser/boliger  887,00
Olie og kemikalieaffald/miljøfarligt affald 63,00
Administrationsgebyr v. tilmelding til Hente-bringe 199,00
Administrationsgebyr ved ombytning af beholderstørrelser 192,00

Har du et sommerhus så er der følgende takster: Kr./år
Ugentlig tømning 140 liters 1.541,00
Ugentlig tømning 240 liters 2.245,00
Ugentlig tømning 360 liters 3.303,00
14 dg. tømning 140 liters 770,00
14 dg. tømning 240 liters 1.122,00
14 dg. tømning 360 liters 1.651,00
Ugentlig tømning i sommerperioden og 14. dg. tømning vinter –
140 liters
1.243,00
Ugentlig tømning i sommerperioden og 14. dg. tømning vinter –
240 liters
1.812,00
Ugentlig tømning i sommerperioden og 14. dg. tømning vinter –
360 liters
2.667,00
Administrationsgebyr ved ombytning af beholderstørrelser 192,00
Kontrolmærke til ekstra sæk 41,00
Hente- bringe ordning for dagrenovation på 14 dags tømning 224,00
Hente- bringe ordning for dagrenovation på ugetømning 448,00
Hente- bringe ordning for dagrenovation på combi tømning 361,00
Genbrugsindsamlingsgebyr for sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre 298,00
Genbrugspladsgebyr (husstande, sommerhuse) 1.479,00
Olie og kemikalieaffald/miljøfarligt affald 63,00

Er du tilsluttet affaldsøer er der følgende takster: Kr./år
Renovation - helårsbeboelse 963,00
Renovation - sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre 808,00
Renovation - butikker med dagrenovationslignende affald 963,00
Renovation - hoteller, restauranter, fødevarebutikker 2.889,00
Genbrugsindsamlingsgebyr for helårsbeboelse/beboelseslejligheder 568,00
Genbrugsindsamlingsgebyr for sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre 298,00
Genbrugspladsgebyr (husstande, sommerhuse) 1.479,00
Genbrugspladsgebyr etage, ferielejligheder og kollegieværelser/boliger 887,00
Olie og kemikalieaffald/miljøfarligt affald 63,00

 

 

Takster 2017

Taksterne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016.

Priserne er inkl. moms.

  Kr/år
14 dg. tømning 140 liters 641
14 dg. tømning 240 liters 934
14 dg. tømning 360 liters 1.375
14 dg. tømning 660/770 liters 2.653
Ugetømning 660/770 liters 5.305
Kontrolmærke til ekstra sæk 34
Ekstra tømning 81
Hente- bringe ordning for dagrenovation på 14. dags tømning 193
Genbrugsindsamlingsgebyr for helårsbeboelse/beboelseslejligheder 565
Ekstra tømning genbrugsbeholder 81
Hente- bringe ordning for genbrugsordning 146
Genbrugspladsgebyr (husstande og sommerhuse) 1.409
Genbrugspladsgebyr etage, ferielejligheder og kollegieværelser/boliger  845
Olie og kemikalieaffald/miljøfarligt affald 63
Administrationsgebyr v. tilmelding til Hente-bringe 199
Administrationsgebyr ved ombytning af beholderstørrelser 192

Har du et sommerhus så er der følgende takster: Kr/år
Ugentlig tømning 140 liters 1.283
Ugentlig tømning 240 liters 1.869
Ugentlig tømning 360 liters 2.750
14 dg. tømning 140 liters 641
14 dg. tømning 240 liters 934
14 dg. tømning 360 liters 1.375
Ugentlig tømning i sommerperioden og 14. dg. tømning vinter –
140 liters
1.035
Ugentlig tømning i sommerperioden og 14. dg. tømning vinter –
240 liters
1.509
Ugentlig tømning i sommerperioden og 14. dg. tømning vinter –
360 liters
2.221
Administrationsgebyr ved ombytning af beholderstørrelser 192
Kontrolmærke til ekstra sæk 34
Hente- bringe ordning for dagrenovation på 14 dags tømning 193
Hente- bringe ordning for dagrenovation på ugetømning 387
Hente- bringe ordning for dagrenovation på combi tømning 312
Genbrugsindsamlingsgebyr for sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre 296
Genbrugspladsgebyr (husstande, sommerhuse) 1.409
Olie og kemikalieaffald/miljøfarligt affald 63

Er du tilsluttet affaldsøer er der følgende takster: Kr/år
Renovation - helårsbeboelse 802
Renovation - sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre 673
Renovation - butikker med dagrenovationslignende affald 802
Renovation - hoteller, restauranter, fødevarebutikker 2.405
Genbrugsindsamlingsgebyr for helårsbeboelse/beboelseslejligheder 565
Genbrugsindsamlingsgebyr for sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre 296
Genbrugspladsgebyr (husstande, sommerhuse) 1.409
Genbrugspladsgebyr etage, ferielejligheder og kollegieværelser/boliger 845
Olie og kemikalieaffald/miljøfarligt affald 63

 

 

 

Takster for 2016