Placering af beholder til tømning

 

For at sikre din affaldsbeholder bliver tømt på tømningsdagen, er det selvfølgelig vigtigt at beholderne står klar til tømning på det tidspunkt renovationsbilen kører forbi din adresse. Det er også vigtigt at arbejdsforholdene for skraldemanden er gode og overholder de foreskrevne regler.

Låget skal være lukket og beholderen skal være placeret med hjulene vendt udad, så den er lettest muligt at flytte (hjulene må ikke vende ind mod mur/hæk). Læs mere om hvordan den skal stå, når den skal tømmes

Tidspunkt: Dine affaldsbeholdere skal stå klar til tømning på tømningsdagen inden kl. 6.00. For ikke at skulle stå tidlig op, så kan det gøres aftenen forinden.

 

Korrekt placering af beholdere:

 

Hvis dit skel går helt ud til fortov eller kørevej:

Beholderen skal stå ved skel, så langt ud mod farbar vej, men inde på egen grund. Beholdere må ikke stå på fortovet eller på kørevej.

 

Hvis dit skel går ud til en tilkørselsvej:

Beholderen skal så placeres, hvor renovationsbilen kan komme til beholderen for at tømme.
Har du en tilkørselsvej op til din grund (blind vej), og du ønsker beholderne tømt der, så skal bilen kunne vende udenfor din adresse eller inde på din grund. Bilen skal kunne køre forlæns op til en grund, vende og køre forlæns ud igen.

 

Kan renovationsbilen ikke komme op til din adresse, enten fordi tilkørselsvejen er for tilgroet eller bilen ikke kan vende udenfor din adresse eller i en gårdsplads, så skal du kører dine affaldsbeholdere ned til den farbare vej til tømning.

 

Fast standplads:

Ønsker du ikke at køre din beholder frem til tømning, og har du mulighed for at lave en fast standplads, så skal den faste standplads placeres på egen grund så tæt på dit skel som muligt. Der skal være fliser/fast belægning, både under beholderne og udenfor standpladsen. Beholderen skal stå vendt så hjulene vender ud ad. Åbningen på læhegnet skal vende så skraldemanden har den korteste vej at gå. Se på tegningen.

 

 

Standplads ved skel

 

 

Gælder for alle:

  • Beholderen skal være lukket.
  • Beholderen skal stå så hjulene vender udad.
  • Indenfor skel skal beholderen altid stå på fliser, beton eller asfalt (brosten bliver ikke accepteret).

 

Tømning ved blind vej eller i en gårdplads:

  • Din indkørsel skal være 4 m bred og have 4 m frihøjde, for at renovationsbilen kan køre der.
  • Renovationsbilen skal kunne vende med en 3- punktsvending.
  • Renovationsbilen skal kunne køre til standpladsen eller til beholderne.
  • Beholderne skal stå på fliser/fast belægning.
  • Ingen løse hunde.
  • Der skal være lys ved standpladsen.
  • Der skal være ryddet for sne og is samt evt. saltes.

 

Ønsker du skraldemanden skal hente din beholder:

Hvis skraldemanden skal hente din beholdere længere ind på din grund. Så skal din adresse tilmeldes Hente/bringeordningen, så du mod betaling får skraldemanden til at køre beholderen frem og tilbage. Det forudsætter, at adgangsforholdene er i orden, læs mere om Hente/bringeordningen. 

 

Fast belægning

Ved 'fast belægning' forstås store fliser, beton og asfalt.

Brosten og meget små fliser kan ikke betragtes som fast belægning. Granit og grus er heller ikke fast belægning.

 

Er din beholder ikke blevet tømt?

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen