Miljøkassen

 

Miljøkassen skal anvendes til indsamling af farligt affald, og vil gøre det nemmere for dig at sortere og aflevere dit affald korrekt. Ordningen er frivillig derfor skal der ske en tilmelding til ordningen.
 

Ordningen er indført i 2014 for at sikre og øge frasorteringen af farligt affald. Farligt affald kaldes også problemaffald, fordi det kan give store problemer for miljøet, hvis det ikke behandles rigtigt. Nogle typer farligt affald kan sive ned i undergrunden og forurene grundvandet.


Ønsker du at modtage en miljøkasse og benytte ordningen, så send en mail til os: mail@toender-forsyning.dk

Med følgende oplysninger om hvem du er: navn, adresse og postnr. telefonnummer, e-mail – og at du ønsker en Miljøkasse.

 

 

Fakta om Miljøkasse - ordningen

 

  • Ordningen koster ikke ekstra og er frivillig. 
  • Når kassen er fuld, kan du enten bytte den på genbrugspladsen eller du kan kontakte os, så kommer vi og bytter den på din adresse. 
  • En sorteringsvejledning vil følge med kassen, så du helt præcist ved hvad du må komme i Miljøkassen. Men skal bl.a. bruges til opsamling af kemikaliedunke, elektronik skrot, energilavpærer, batterier, spraydåser. 
  • En lille batteriopsamlingskasse vil følge med kassen. 

 

Kassens mål er længde: 37 cm, Bredden er 26,5 cm og højden er 27,5 cm.

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen