Kun klare sække må benyttes

 

På genbrugspladsen er der kun adgang med affald i klare sække eller i åbne kasser. Kommer du med affald i sorte sække bliver du afvist og må køre hjem igen med dit affald.
Dette gælder også haveaffald.


Målet er at nedbringe mængderne af småt brændbart affald.


Klare sække gør det lettere for genbrugspladsens medarbejdere at se, om affaldet er sorteret korrekt eller ej. Korrekt sortering af affaldet fremmer genbrug og genanvendelse. Det er godt for miljøet, da det sparer ressourcer til vores efterkommere. Genbrugspladsens medarbejdere vil gøre meget ud af at vejlede borgerne om korrekt sortering.

Er du i tvivl om sorteringen af dit affald - så spørg os.

 

 

 

 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen