Aflevering af eternittagplader


Kun aflevere 5 eternitplader på genbrugspladserne

 

Eternittagplader er meget støvende affald og kan indeholde asbest.
Dette har betydning for arbejdsmiljøet for personalet på genbrugspladserne og på modtageanlægget som er Tønder Deponi. For at minimere støvproblemet for både vores kunder og personale på genbrugspladserne, er der indført en mængde-begrænsning gældende for alle.

Ordningen har været gældende fra 1. september 2015

 

Genbrugspladser - max 5 eternitplader pr. dag

  • Kun bortskaffes 5 stk. eller 90 kg. eternitplader pr. dag pr. kunde.
  • Kunder med mængder over de 5 eternitplader eller 90 kg. bliver afvist.
  • Der modtages kun eternitplader, der passer ned i de opstillede Big-bags.
  • Større eternitplader modtages kun på Løgumkloster Genbrugsplads.
  • Gælder for alle kunder på genbrugspladsen (private og erhverv).


De opstillede Big-bags på genbrugspladserne passer til eternittagplader i størrelserne: B5, B6, B7, B9, B12.
 

Store eternitplader
Ved eternitplader, der er for store til at komme i de opstillede Big-bags på genbrugspladserne i Tønder, Skærbæk, Hølleskov/Toftlund og Rømø, kan kun afleveres på Løgumkloster Genbrugsplads.

 

Ved nedtagning af tag i større mængde

Hvis du skal i gang med at nedtage hele dit eternittag – så skal pladerne bortskaffes direkte til Tønder Deponi i nogle special konstruerede Big-bags. De antal Big-bags du skal bruge, kan du få udleveret på genbrugspladsen, og de er gratis i resten af år 2015.

Som privat person kan du ikke selv køre dem til Tønder Deponi som er modtageanlægget. Transporten skal foregå via en godkendt transportør med en bil med kran, der kan løfte de fyldte Big-bags op på ladet og efterfølgende af bilen på Deponiet. Deponitaksten i 2017 inklusiv statsafgiften og moms 1.300 kr. pr. tons.

 

Undgå knækkede tagplader
Forsøg at undgå at knække eller knuse eternittagpladerne ved nedtagningen og transporten. Dette er med til at reducere støvproblemet for dig og os. Det er også en god ide at bruge åndedrætsmaske, både ved nedtagningen og ved ilægningen af eternittagplader i Big-bags. Støvet der opstår uanset om det er med eller uden asbest er sundhedsskadeligt at indånde.

 

Vigtige links

En liste over godkendte tranportører finder du på Miljøstyrelsens hjemmeside om transportører. Der er registreret 135 vognmænd i Tønder Kommune
https://www.affaldsregister.mst.dk
 

Husk at inden du begynder nedtagningen, skal Tønder Kommune informeres – læs mere på Kommunens hjemmeside: http://www.toender.dk/Borger/Miljoe-og-Natur/Affald-og-genbrug/Bygge-og-anlaegsaffald.aspx

 

Big-bags - der skal benyttes

Du kan på genbrugspladserne få udleveret Big-bags til brug ved nedtagning af dit eternittag. Det sker uden beregning og derfor skal du kvittere for modtagelsen af dem.

Der kan være 50 - 60 eternitplader i hver Big-bag i størrelserne: B5, B6, B7, B9, B12.


 

 
 Taksten for deponiaffald

  Kr. pr. tons
 

 
  Tønder Forsynings takst   565,00
  Statsafgiften   475,00
  1040,00
  Moms
  260,00
  Taksten for 2017 i alt pr. tons.

1.300,00                                                


Big-bags indført i 2014 på genbrugspladserne

For at løse arbejdsmiljøproblemerne blev der i efteråret 2014 indført på genbrugspladserne, at eternitpladerne skulle opsamles i Big-bags. Efterfølgende har det vist sig, at det ikke har reduceret eternit støvproblemet tilfredsstillende på genbrugspladserne. Men arbejdsmiljøet på modtageanlægget, Tønder Deponi er blevet forbedret ved modtagelsen af eternit i Big-bags fra genbrugspladserne.
 

Med det nye tiltag med en begrænsning på de 5 stk. eller 90 kg. pr. gang på genbrugspladserne - bliver mængden af eternittagplader og dermed støvproblemet reduceret betydeligt på genbrugspladserne, og de gode erfaringer med modtagelse af eternit i Big-bags fra genbrugspladserne på deponiet, bliver nu udvidet til at gælde alt eternit der modtages på Deponiet. 
 

 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen