Sorteringsguide

 

Din genbrugsbeholder er rumdelt, og det er vigtigt at de to rum bliver fyldt rigtigt, for at undgå at der sker fejlsortering i beholderen og senere i indsamlingsbilen. Korrekt sortering sikrer at det indsamlede genanvendeligt affald kan gå til genanvendelse.

 

Indsamlingsbilen der kommer og tømmer din genbrugsbeholder, er ligeledes rumdelt. Først bliver flaske-siden tømt og efterfølgende bliver avis-siden tømt. Tømningen af begge rum sker bag på bilen.

 

Hvad må du komme i genbrugsbeholderen:

Genbrugsbeholderen er rumdelt og i de to rum må du komme:

Miljøstyrelsen har lavet fire nye film for at guide danskerne om hvor rent skal sorteret affald være. Filmene kan ses her.

 

Rum 1:

I rum 1 er det vigtigt, at alt der kommes i er helt rent og tørt. Dvs. kun materialer der ikke har været i berøring med madvarer. Når du står med det i hånden så er det enten rent til genbrugsbeholderen eller også er det vådt og beskidt og skal i din dagrenovationsbeholder.

  

Pap og Papir:

Plastfolie:

Aviser og reklamer:

     

 

Rum 2:

I rum 2 må der kun komme ting, der er blevet gjort rent til genanvendelse. Hvis ikke det bliver gjort rent så skal det i din dagrenovationsbeholder.

 

Glas og Flasker:

Plastdunke:

Metal:

 

 

Har du ting der ikke kan være i genbrugsbeholderen:

Alle større ting som fx store papkasser, eller hvis du har flere aviser end der kan være i genbrugsbeholderen kan du køre ud og aflevere på en genbrugsplads.

 

Hvad sker der, hvis der kommer dagrenovation i genbrugsbeholderen:

Hvis der kommer forkerte ting i genbrugsbeholderen, som fx brugte bleer, emballage med madaffald, og skraldemanden ikke opdager det. Så bliver det tømt op i bilen og ødelægger dermed den gode sortering og indholdet i bilen bliver forurenet. Materialerne kan så kun gå til forbrænding og ikke til genanvendelse.

 

Oftest stillede spørgsmål vedr. sorteringen:

 

Må porcelæn og keramik komme i beholderen som glas?

Nej: Porcelæn, Keramik og sten er ikke glas. Det er meget vigtigt, at det ikke kommer i genbrugsbeholderen da det ødelægger produktionen af nyt glas.

 

Må mælkekartoner som er skyllet komme i beholderen som pap?

Nej: Mælke-/ juicekartonen er ikke kun lavet af pap, men er et blandingsprodukt af pap, plast og metalfolie.

 

Må renvaskede kødbakker gå med i beholderen til hårdplast?

Nej: Alt plast der har indeholdt madvarer eller kød er ikke genanvendeligt.

 

Må en gammel gryde komme med som metal?

Ja: bare gryden ikke indeholder madrester, men er rengjort.

 

Må kasseret bestik og knive gå med som metal?

Nej: de skarpe knive kan ødelægge bilen og den efterfølgende sortering. Aflever dem i stedet på genbrugspladsen.

 

Må vinduesglas gå med som glas?

Nej: det er for farligt og kan ødelægge bilen. Aflever det i stedet på genbrugspladsen.
 


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

  

Takster 2018

 

    

   Husstandsomdelt december 2017:

    

   Indstik i folderen