Dagrenovation

 

Dagrenovationen i Tønder Kommuner betyder for dig:

 

  • Du får din affaldsbeholder tømt hver 14. dag.
  • Du skal køre beholderen frem til skel ved farbar vej senest kl. 6.00 på tømningsdagen.
  • Du kan tilmelde din beholder til hente-bringe ordningen, så du mod betaling får skraldemanden til at køre beholderen frem og tilbage. Det forudsætter, at adgangsforholdene er i orden.
  • Der er fire beholderstørrelser at vælge mellem: 140, 240, 360 eller 770* liter
  • Afregning sker efter beholderstørrelse.
  • Du får en folder hver år i december.

 
* Adresser der ønsker en 770 liters beholder, skal visiteres hertil af Tønder Kommune og Tønder Forsyning. Kommunens husholdningsregulativ §9.9
 

Sommerhuse

Har du et sommerhus på Rømø, hvor der ikke er opstillet affaldsøer til dagrenovation, kan du vælge mellem følgende tømningsordninger:

  • Helårs 14- dagstømning.
  • Helårs ugetømning.
  • Ugetømning fra en uge før Påske til en uge efter efterårsferien, øvrige uger er det 14 –dagstømning.

Læs mere om affald og sommerhuse
 

Erhverv

Erhverv kan tilmelde sig renovationsordningen og kan med en 770 liters vælge ugetømning.
Læs mere om dagrenovation og erhvervsaffald.


Oplysninger om afregning, selvbetjening, aflæsning, kontakt os, mm.

KUNDESERVICE >>

 

Log ind på kundeportalen

 

Henvendelse udenfor åbningstid
 

 

     

   Husstandsomdelt december 2018:

    

   Indstik i folderen